برقراری ارتباط در میان، در داخل و بین فرهنگها: به سوی گنجاندن و تغییر اجتماعی

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
3
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
17
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Inclusion Diversity Public relations Social change
کلمات کلیدی :
دخالت، تنوع، روابط عمومی، تغییر اجتماعی
عنوان فارسی :

برقراری ارتباط در میان، در داخل و بین فرهنگها: به سوی گنجاندن و تغییر اجتماعی

عنوان انگلیسی :

Communicating across, within and between, cultures: Toward inclusion and social change

ژورنال :
Public Relations Review
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0363811116304234
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2016.10.015
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 2

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 17

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Inclusion Diversity Public relations Social change

کلمات کلیدی : دخالت، تنوع، روابط عمومی، تغییر اجتماعی

عنوان فارسی : برقراری ارتباط در میان، در داخل و بین فرهنگها: به سوی گنجاندن و تغییر اجتماعی

عنوان انگلیسی : Communicating across, within and between, cultures: Toward inclusion and social change

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0363811116304234چکیده انگلیسی
In this article, I provide some reflections on the theme of this special issue and the recent World Public Relations Forum, “Communication across cultures”. In doing so, I was initially tempted to respond with a “how to”, but instead asked myself a fundamental question: “Who is communicating with whom, and why? ” The reason I pose this question is because we need to take stock of our assumptions and the perspectives we take as communication scholars and practitioners. As we face the new opportunities and challenges of global, highly mobile, and increasingly diverse and digitally savvy publics, we also need to clarify some of our assumptions. To expound on this, I will touch on the global, mobile and multicultural context; then discuss how inclusion must be combined with a focus on diversity, and conclude with a call for practitioners communicating across, within and between cultures to advocate for social change.

چکیده فارسی
در این مقاله، در مورد موضوع خاص و اخیر انجمن جهانی روابط عمومی "ارتباطات در میان فرهنگ ها" برخی تفاسیر را ارائه می دهم. با انجام این کار، ابتدا وسوسه شدم که به «چگونگی» جواب بدهم، اما ازخودم یک سوال اساسی پرسیدم: «با چه کسی ارتباط دارد و چرا؟ "دلیل این که من این سوال را مطرح می کنم این است که ما باید فرضیه ها و دیدگاه ها را به عنوان محققان و متخصصان ارتباطات ارزیابی کنیم. همانطور که با فرصت ها و چالش های جدید جهانیان، تلفن همراه، و به طور فزاینده ای متنوع و مردم شناخته شده دیجیتالی روبرو هستیم، همچنین باید برخی از دلایل را روشن کنیم. برای توضیح این، من در زمینه جهانی، تلفن همراه و چند فرهنگی بحث می کنم؛ سپس بحث خواهیم کرد که چگونه باید انعکاس با تمرکز بر تنوع و پیوستن به فراخوان برای افراددر سراسر جهان، درون و بین فرهنگها برای حمایت از تغییرات اجتماعی انجام شود.

موضوعات مقاله