ارتباط مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR): پاسخگویی و مشارکت ذینفعان برای دستیابی به اهداف CSR

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
9
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
38
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Stakeholder engagement CSR communication Dialogic theory Two-way symmetrical communication Ethics
کلمات کلیدی :
مشارکت متقابل، ارتباطات CSR، نظریه گفتمان، ارتباط متقارن دو طرفه، اخلاق
عنوان فارسی :

ارتباط مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR): پاسخگویی و مشارکت ذینفعان برای دستیابی به اهداف CSR

عنوان انگلیسی :

Communicating corporate social responsibility (CSR): Stakeholder responsiveness and engagement strategy to achieve CSR goals

ژورنال :
Public Relations Review
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0363811116305069
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2017.06.007
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 38

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Stakeholder engagement CSR communication Dialogic theory Two-way symmetrical communication Ethics

کلمات کلیدی : مشارکت متقابل، ارتباطات CSR، نظریه گفتمان، ارتباط متقارن دو طرفه، اخلاق

عنوان فارسی : ارتباط مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR): پاسخگویی و مشارکت ذینفعان برای دستیابی به اهداف CSR

عنوان انگلیسی : Communicating corporate social responsibility (CSR): Stakeholder responsiveness and engagement strategy to achieve CSR goals

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0363811116305069چکیده انگلیسی
In this current study, we compared two contemporary CSR communication strategies (engagement vs. responsiveness), along with communication channels, in achieving CSR goals. We conducted an online survey with public relations, corporate communication, corporate social responsibility, investor relations and sustainability executives within the companies listed on the Wilshire 5000 Total Market Index of publicly traded U.S. companies. Results showed that CSR engagement strategy had a positive effect on achieving all three CSR goals we identified through factor analysis: business, community, and employees. The responsiveness strategy was positively associated with only business and community goal achievement. These findings lend support for the testimonials from industry CSR reports regarding the benefits of the engagement approach in achieving intended organizational goals, including attracting and retaining talented employees. In analyzing the impact of communication channels on goal achievement, we found that print ads played a significant role in achieving business goals.

چکیده فارسی
در مطالعه فعلی، ما دو راهبرد ارتباطی معاصر CSR (تعامل در مقابل پاسخ) و کانال های ارتباطی را در دستیابی به اهداف CSR مقایسه کردیم. ما یک نظرسنجی آنلاین را با روابط عمومی، ارتباطات شرکتی، مسئولیت اجتماعی شرکتی، روابط سرمایه گذاران و مدیران پایداری در شرکت هایی که در فهرست کل بازار 5000 ویلشر از شرکت های تجاری ایالات متحده معامله شده اند، انجام دادیم. نتایج نشان داد که استراتژی مشارکت CSR تاثير مثبت بر دستيابی به تمام اهداف CSR که از طريق تجزيه و تحليل عاملها مشخص می شود، کسب و کار، جامعه و کارکنان است. استراتژی پاسخگویی به طور مثبت تنها با موفقیت کسب و کار و اهداف جامعه ارتباط دارد. این یافته ها پشتیبانی از توصیفات از گزارش CSR صنعت در مورد مزایای روش تعامل در دستیابی به اهداف سازمانی در نظر گرفته شده، از جمله جذب و حفظ کارکنان با استعداد است. در تجزیه و تحلیل تاثیر کانال های ارتباطی در دستیابی به هدف، ما دریافتیم که تبلیغات چاپی نقش مهمی را در دستیابی به اهداف تجاری ایفا می کنند.

موضوعات مقاله