سیستم توزیع ریزشبکه در آینده

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
6
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
13
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Community microgrid Hierarchical operation and control ACOPF DLMP
کلمات کلیدی :
میکروگرید جامعه، عملیات سلسله مراتبی و کنترل، ACOPF DLMP
عنوان فارسی :

سیستم توزیع ریزشبکه در آینده

عنوان انگلیسی :

The community microgrid distribution system of the future

ژورنال :
The Electricity Journal
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040619016302123
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.tej.2016.11.008
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 5

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 13

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Community microgrid Hierarchical operation and control ACOPF DLMP

کلمات کلیدی : میکروگرید جامعه، عملیات سلسله مراتبی و کنترل، ACOPF DLMP

عنوان فارسی : سیستم توزیع ریزشبکه در آینده

عنوان انگلیسی : The community microgrid distribution system of the future

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040619016302123چکیده انگلیسی
There is a recognized need for community microgrids to serve multiple electricity customers in the event of long-term unavailability of the main power grid. Community microgrids connect critical loads and distributed energy resources of multiple owners, thereby presenting significant new design goals, operating constraints and business models.

چکیده فارسی
یک نیاز شناخته شده برای توزیع ریزشبکه برای خدمت به مشتریان مختلف برق وجود دارد در صورت عدم دسترسی درازمدت شبکه اصلی برق وجود دارد. انجمن توزیع ریزشبکه ، بارهای بحرانی و منابع انرژی چندمنظوره را به اشتراک می گذارد، در نتیجه اهداف طراحی جدید قابل توجهی، محدودیت های عملیاتی و مدل های تجاری را ارائه می دهند.

موضوعات مقاله