انجمن میکروگرید برنزویل : راه حل قابل اطمینان، انعطاف پذیر و پایدار برای مدیریت مجتمع انرژی با سیستم های توزیع

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
14
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
15
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
عنوان فارسی :

انجمن میکروگرید برنزویل : راه حل قابل اطمینان، انعطاف پذیر و پایدار برای مدیریت مجتمع انرژی با سیستم های توزیع

عنوان انگلیسی :

Bronzeville Community Microgrids: A Reliable, Resilient and Sustainable Solution for Integrated Energy Management with Distribution Systems

ژورنال :
The Electricity Journal
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040619015002481
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.tej.2015.11.009
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 13

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 15

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی :

کلمات کلیدی :

عنوان فارسی : انجمن میکروگرید برنزویل : راه حل قابل اطمینان، انعطاف پذیر و پایدار برای مدیریت مجتمع انرژی با سیستم های توزیع

عنوان انگلیسی : Bronzeville Community Microgrids: A Reliable, Resilient and Sustainable Solution for Integrated Energy Management with Distribution Systems

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040619015002481چکیده انگلیسی
A community microgrid is a replicable solution to achieve advanced energy management in modern electric grids. This article explores the advanced design, control and test approaches used to implement a community microgrid in the Bronzeville neighborhood of Chicago, and the way a seamless integration of the microgrid into the existing distribution management system (DMS) was achieved.

چکیده فارسی
انجمن میکروگرید یک راه حل قابل تکرار برای دستیابی به مدیریت انرژی پیشرفته در شبکه های برق مدرن است. در این مقاله، روشهای پیشرفته طراحی، کنترل و تست مورد استفاده برای پیاده سازی یک میکروگرید اجتماعی در محله برونزویل شیکاگو و نحوه ادغام یکپارچه سازی یک میکروگرید به سیستم مدیریت توزیع موجود (DMS) مورد بررسی قرار گرفته است.

موضوعات مقاله