مقایسه پوشش تغییرات ناگوار در رسانه های اجتماعی و سنتی: مشاهده ای از اقتصاد اشتراکی

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
6
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
54
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
keywords :
Disruptive innovation Institutional change Traditional media Social media Social media analytics
کلمات کلیدی :
نوآوری مخرب، تغییرات سازمانی، رسانه های سنتی، رسانه های اجتماعی، تجزیه و تحلیل رسانه های اجتماعی
عنوان فارسی :

مقایسه پوشش تغییرات ناگوار در رسانه های اجتماعی و سنتی: مشاهده ای از اقتصاد اشتراکی

عنوان انگلیسی :

Comparing coverage of disruptive change in social and traditional media: Evidence from the sharing economy

ژورنال :
Technological Forecasting and Social Change
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162517314671
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.techfore.2017.09.038
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 5

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 54

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Disruptive innovation Institutional change Traditional media Social media Social media analytics

کلمات کلیدی : نوآوری مخرب، تغییرات سازمانی، رسانه های سنتی، رسانه های اجتماعی، تجزیه و تحلیل رسانه های اجتماعی

عنوان فارسی : مقایسه پوشش تغییرات ناگوار در رسانه های اجتماعی و سنتی: مشاهده ای از اقتصاد اشتراکی

عنوان انگلیسی : Comparing coverage of disruptive change in social and traditional media: Evidence from the sharing economy

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162517314671چکیده انگلیسی
How do social media differ from traditional media in their coverage of disruptive technological change? We explore how two entrants transforming the personal transportation and accommodation sectors are covered in social and traditional media. Using content analysis, we conclude that these two forms of media differ substantially. Traditional media is focused on how the two entrants affect society and their respective sectors at large, whilst social media instead function as accelerators for the entrants as they receive predominantly positive coverage. Therefore, our findings suggest that the rise of social media may accelerate the growth of disruptive innovations which can, in turn, reduce the window for response.

چکیده فارسی
مقایسه پوشش تغییرات مخرب در رسانه های اجتماعی و سنتی: شواهد از اقتصاد به اشتراک گذاری چگونه رسانه های اجتماعی با پوشش رسانه های سنتی از تغییرات تکنولوژیکی متضاد متفاوتند؟ ما بررسی می کنیم که چگونه دو نفر از افراد در حال تبدیل بخش های حمل و نقل شخصی و مسکن در رسانه های اجتماعی و سنتی پوشش داده می شوند. با استفاده از تجزیه و تحلیل محتوا، نتیجه گیری می کنیم که این دو نوع رسانه ها به طور قابل توجهی متفاوت هستند. رسانه های سنتی متمرکز بر این موضوع هستند که چگونه دو ورودی بر جامعه و بخش های مربوطه تاثیر می گذارند، در حالی که رسانه های اجتماعی به عنوان شتاب دهنده برای ورودی ها عمل می کنند، زیرا پوشش های عمدتا مثبت را دریافت می کنند. بنابراین یافته های ما نشان می دهد که افزایش رسانه های اجتماعی می تواند رشد نوآوری های مخرب را تسریع کند که به نوبه خود می تواند پنجره ی پاسخ را کاهش دهد.

موضوعات مقاله