مقايسه تأثير متغير وابستگي گردشگري به توسعه اقتصادي جزاير و ديگر كشورها

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
8
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
45
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Tourism reliance Tourism development Economic development Quantile regression Islands/SIDS
کلمات کلیدی :
وابستگی گردشگری، توسعه گردشگری، توسعه اقتصادی، رگرسیون چارک ،جزایر / SIDS
عنوان فارسی :

مقايسه تأثير متغير وابستگي گردشگري به توسعه اقتصادي جزاير و ديگر كشورها

عنوان انگلیسی :

A comparison of the moderating effect of tourism reliance on the economic development for islands and other countries

ژورنال :
Tourism Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517715300261
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.tourman.2015.10.006
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 45

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Tourism reliance Tourism development Economic development Quantile regression Islands/SIDS

کلمات کلیدی : وابستگی گردشگری، توسعه گردشگری، توسعه اقتصادی، رگرسیون چارک ،جزایر / SIDS

عنوان فارسی : مقايسه تأثير متغير وابستگي گردشگري به توسعه اقتصادي جزاير و ديگر كشورها

عنوان انگلیسی : A comparison of the moderating effect of tourism reliance on the economic development for islands and other countries

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517715300261چکیده انگلیسی
Tourism is usually one of the top industries in most countries, especially islands. However, there is some question as to whether there is a negative potential impact if a country relies too much on tourism as a means of economic development to the detriment of other industries such as manufacturing and agriculture. The purpose of this paper is to examine the moderating effect of tourism reliance on the relationship between tourism development and economic development for regular countries and island economies, including “small island developing states” (SIDS). This study uses quantile regression on panel data from the WDI database from 1995 through 2014 for all of the countries that report tourism and economic data. The findings demonstrate that tourism reliance does have a moderating effect on the relationship between tourism development and economic development for all countries, but mainly at higher levels of economic development.

چکیده فارسی
گردشگری معمولا یکی از صنایع برتر در بیشتر کشورها، به ویژه جزایر است. با این حال، سوال دیگری در مورد این است که آیا اثر بالقوه منفی وجود دارد اگر یک کشور بیش از حد به گردشگری به عنوان وسیله توسعه اقتصادی به زیان دیگر صنایع مانند تولید و کشاورزی است. هدف از این مقاله، بررسی تأثیر تعدیل کننده وابستگی گردشگری به رابطه بین توسعه گردشگری و توسعه اقتصادی کشورهای منظم و اقتصاد جزیره، از جمله "کشورهای توسعه دهنده جزیره کوچک" (SIDS) است. این مطالعه با استفاده از رگرسیون کیفی در داده های پانل از پایگاه داده WDI از سال 1995 تا 2014 برای همه کشورها که اطلاعات گردشگری و اقتصادی را گزارش می کنند، از رگرسیون کیفی استفاده می کند. یافته ها نشان می دهد که وابستگی گردشگری می تواند تأثیر منفی بر رابطه بین توسعه گردشگری و توسعه اقتصادی برای همه کشورها داشته باشد، اما عمدتا در سطوح بالاتری از توسعه اقتصادی است.

موضوعات مقاله