مقایسه رفتار آنلاین و آفلاین مصرف کننده: یک مطالعه تجربی در زمینه خرید سینما

Elsevier تومان 48,000
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
7
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
53
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Consumer behaviour Offline Online Cinema Shopping centre
کلمات کلیدی :
رفتار مصرف کننده، آفلاین، آنلاین، مرکز خرید سینما
عنوان فارسی :

مقایسه رفتار آنلاین و آفلاین مصرف کننده: یک مطالعه تجربی در زمینه خرید سینما

عنوان انگلیسی :

A comparison of online and offline consumer behaviour: An empirical study on a cinema shopping context

ژورنال :
Journal of Retailing and Consumer Services
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969698916305410
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2017.05.003
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 53

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Consumer behaviour Offline Online Cinema Shopping centre

کلمات کلیدی : رفتار مصرف کننده، آفلاین، آنلاین، مرکز خرید سینما

عنوان فارسی : مقایسه رفتار آنلاین و آفلاین مصرف کننده: یک مطالعه تجربی در زمینه خرید سینما

عنوان انگلیسی : A comparison of online and offline consumer behaviour: An empirical study on a cinema shopping context

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969698916305410چکیده انگلیسی
The main objective of this study is to analyse online vs. offline differences in consumer behaviour. To this end, through a proposal applied to cinemas in shopping centres, this study considers values and lifestyles as major factors that influence behaviours and intentions. The partial least squares (PLS) approach is used to evaluate the model. A multi-group analysis is conducted to compare consumers who buy tickets online with those who do so at a box office. We consider 391 valid cases. The results obtained show a link between the use of technology and its effects on behaviour. The relationships between values and behaviour as well as between behaviour and future intent are stronger among online consumers than the effects of lifestyles on behaviour. We consider relevant theoretical and empirical perspectives and offer critical recommendations of use to shopping centre managers, movie theatres, and intermediaries of this sector.

چکیده فارسی
هدف اصلی این مطالعه تجزیه و تحلیل تفاوت های آنلاین و آفلاین در رفتار مصرف کننده است. برای این منظور، از طریق یک پیشنهاد برای سینما در مراکز خرید، این مطالعه ارزش ها و شیوه زندگی را به عنوان عوامل اصلی که رفتار و نیت را تحت تاثیر قرار می دهند، در نظر می گیرد. برای ارزیابی مدل، روش حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده می شود. تجزیه و تحلیل چند گروه انجام شده است برای مقایسه مصرف کنندگان که خرید بلیط آنلاین با کسانی که این کار را در دفتر جعبه انجام شده است. ما 391 مورد معتبر را در نظر می گیریم. نتایج بدست آمده نشان دهنده ارتباطی بین استفاده از تکنولوژی و اثرات آن بر رفتار است. روابط بین ارزش ها و رفتار و همچنین بین رفتار و قصد آینده در میان مصرف کنندگان آنلاین قوی تر از اثرات شیوه زندگی بر رفتار است. ما دیدگاه های مربوط به نظری و تجربی را در نظر می گیریم و توصیه های حیاتی برای استفاده به مدیران مرکز خرید، سینما و واسطه های این بخش ارائه می دهیم.

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی

تومان 48,000