رقابت بین شرکت های پر تلاطم و فعالیت : بازاریابی، تحقیق و توسعه یا استراتژی قیمت گذاری

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
18
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
72
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Market share Marketing Technology Pricing Duopoly Network effects
کلمات کلیدی :
سهم بازار، بازاریابی، فناوری، قیمت گذاری، انحصار فروش کالا بین دو نفر، اثرات شبکه
عنوان فارسی :

رقابت بین شرکت های پر تلاطم و فعالیت : بازاریابی، تحقیق و توسعه یا استراتژی قیمت گذاری

عنوان انگلیسی :

Competition among vortex firms: Marketing, R&D or pricing strategy

ژورنال :
The Journal of High Technology Management Research
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1047831017300044
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.hitech.2017.04.003
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 17

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 72

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Market share Marketing Technology Pricing Duopoly Network effects

کلمات کلیدی : سهم بازار، بازاریابی، فناوری، قیمت گذاری، انحصار فروش کالا بین دو نفر، اثرات شبکه

عنوان فارسی : رقابت بین شرکت های پر تلاطم و فعالیت : بازاریابی، تحقیق و توسعه یا استراتژی قیمت گذاری

عنوان انگلیسی : Competition among vortex firms: Marketing, R&D or pricing strategy

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1047831017300044چکیده انگلیسی
The mathematical model determines how firms can leverage their advantages to increase their market share. Represented as vortex, firms increase their market scope using: marketing expenses strategy, R&D expenditure strategy or price reduction strategy. For an overpriced good, the R&D strategy is required if sector marketing velocity growth is low otherwise the pricing strategy is suited. Conversely, for an underpriced good, the R&D strategy is used when sector marketing velocity growth is high, but when it is low, the pricing strategy is followed. Distance between firms, competitor marketing velocity and related services share contribute or limit these strategies.

چکیده فارسی
مدل ریاضی تعیین می کند که چگونه شرکت ها می توانند مزایای خود را برای افزایش سهم بازار خود افزایش دهند. شرکت ها با استفاده از فعالیت ، دامنه بازار خود را با استفاده از استراتژی هزینه بازاریابی، استراتژی هزینه های تحقیق و توسعه یا استراتژی کاهش قیمت ، افزایش می دهند. در صورت نتیجه گرفتن خوب، استراتژی تحقیق و توسعه مورد نیاز است اگر رشد سرعت بازاریابی بخش پایین باشد در غیر این صورت استراتژی قیمت گذاری مناسب است. برعکس، برای به دست آوردن قیمت پایین، استراتژی تحقیق و توسعه در زمانی که رشد سرعت بازاریابی بخش بالا است، اما زمانی که آن کم است، استراتژی قیمت گذاری دنبال می شود. فاصله بین شرکت ها، سرعت بازاریابی رقیب و سهم خدمات مرتبط، این استراتژی ها را محدود یا محدود می کند.

موضوعات مقاله