مزیت رقابتی از زمان اجرای استانداردهای مدیریت ایزو

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
14
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
79
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
ISO 9001 ISO 14001 Management standards Competitive strategy Absorptive capacity Early mover advantage
کلمات کلیدی :
ایزو 9001، ایزو 14001، استانداردهای مدیریتی، استراتژی رقابتی، ظرفیت جذب، مزایای استفاده از مزایای اولیه
عنوان فارسی :

مزیت رقابتی از زمان اجرای استانداردهای مدیریت ایزو

عنوان انگلیسی :

A competitive advantage from the implementation timing of ISO management standards

ژورنال :
Journal of Operations Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272696315000212
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jom.2015.03.004
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 13

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 79

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : ISO 9001 ISO 14001 Management standards Competitive strategy Absorptive capacity Early mover advantage

کلمات کلیدی : ایزو 9001، ایزو 14001، استانداردهای مدیریتی، استراتژی رقابتی، ظرفیت جذب، مزایای استفاده از مزایای اولیه

عنوان فارسی : مزیت رقابتی از زمان اجرای استانداردهای مدیریت ایزو

عنوان انگلیسی : A competitive advantage from the implementation timing of ISO management standards

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272696315000212چکیده انگلیسی
With the rise of globalization, firms increasingly implement management standards developed by the International Organization for Standardization (ISO) to assure they can meet their customers’ expectations. ISO management standards reduce performance variability among suppliers and promote global trade. However, ISO standards also promote a certain degree of commonality or isomorphism between firms. If the very notion of ‘standards’ encourages a certain level of commonality between firms, then how can firms achieve a competitive advantage from implementing ISO standards? This research argues that the timing of when a firm implements an ISO standard relative to their rivals has strategic benefits. Drawing on the competitive dynamics literature we argue that firms can achieve an early mover advantage when implementing ISO 14001. However, an early mover advantage depends on the level of a firm's absorptive capacity (prior experience with ISO 9001) and the competitive intensity of their industry. This study uses longitudinal data from firms that implemented ISO 14001 at varying points in time to examine the benefits of an early mover advantage. More broadly, this research sheds light on when firms benefit the most from implementing new management standards. The results provide insights into implementing other emerging management standards.

چکیده فارسی
با افزایش جهانی شدن، شرکت ها به طور فزاینده ای استانداردهای مدیریتی توسط سازمان بین المللی استاندارد سازی (ISO) را تأیید می کنند تا مطمئن شوند که می توانند انتظارات مشتریان را برآورده کنند. استانداردهای مدیریت ایزو تغییرات عملکرد در میان تامین کنندگان و ترویج تجارت جهانی را کاهش می دهد. با این حال، استانداردهای ایزو همچنین میزان مشخصی از همبستگی یا ایزومورفیسم بین شرکت ها را ارتقا می دهند. اگر مفهوم "استانداردها" یک سطح مشخصی از همبستگی بین شرکت ها را تشویق می کند، پس چگونه شرکت ها می توانند از پیاده سازی استانداردهای ISO به یک مزیت رقابتی دست یابند؟ این تحقیق استدلال می کند که زمانیکه یک شرکت استاندارد ISO را نسبت به رقبا خود پیاده سازی می کند، منافع استراتژیک دارد. با توجه به ادبیات پویایی رقابتی ما استدلال می کنیم که شرکت ها هنگام اجرای ISO 14001 می توانند مزیت اولویت اول را بدست آورند. با این حال، مزیت اولیه حرکت به میزان ظرفیت جذب شرکت بستگی دارد (تجربه قبلی با ISO 9001) و شدت رقابت صنعت آنها . این مطالعه با استفاده از داده های طولی از شرکت هایی که ایزو 14001 را در زمان های مختلف به کار می برند، برای بررسی مزایای استفاده از مزایای اولیه استفاده می شود. به طور گسترده تر، این تحقیق در مورد زمانی که شرکت ها بیشتر از اجرای استانداردهای مدیریتی بهره مند شوند، روشن می شود. نتایج به دست آوردن بینش در اجرای دیگر استانداردهای مدیریت در حال ظهورمی باشد .

موضوعات مقاله