استراتژی های رقابتی در صنعت فیلم سازی: ABM برای مطالعه تصمیمات سرمایه گذاری

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
31
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
73
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Competition Experience goods Advertising Word-of-mouth Agent-based-modeling
کلمات کلیدی :
رقابت ، تجربه کالا، تبلیغات، گفتاری، مدل سازی مبتنی بر عامل
عنوان فارسی :

استراتژی های رقابتی در صنعت فیلم سازی: ABM برای مطالعه تصمیمات سرمایه گذاری

عنوان انگلیسی :

Competitive strategies in the motion picture industry: An ABM to study investment decisions

ژورنال :
International Journal of Research in Marketing
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167811616300726
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijresmar.2016.05.005
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 30

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 73

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Competition Experience goods Advertising Word-of-mouth Agent-based-modeling

کلمات کلیدی : رقابت ، تجربه کالا، تبلیغات، گفتاری، مدل سازی مبتنی بر عامل

عنوان فارسی : استراتژی های رقابتی در صنعت فیلم سازی: ABM برای مطالعه تصمیمات سرمایه گذاری

عنوان انگلیسی : Competitive strategies in the motion picture industry: An ABM to study investment decisions

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167811616300726چکیده انگلیسی
We study a parsimonious competition setting whereby two studio producers launch their movies simultaneously. They compete deciding about the positioning of their movies, as they can position close to or far from the mainstream, and investing in advertising and in quality. We study our competitive setting with an analytical model and solve it using a standard game-theoretical technique. Next, we use an agent-based model (ABM) to relax several assumptions of the analytical model and investigate more realistic market situations, such as symmetric as well as asymmetric positioning, competitions among big and/or small studios, settings with more than two competitors, and studios that use weighted and evolving decision rules. Our results explain interesting dynamics behind the scenes of the competition. They indicate the drivers of studios' behaviors and shed light on some important aspects of their strategic competition. In this sense, our results offer relevant theoretical and practical implications.

چکیده فارسی
ما یک محیط رقابتی را بررسی می کنیم که به موجب آن دو تولیدکننده استودیوی فیلم خود را به طور همزمان اجرا می کنند. آنها تصمیم می گیرند در مورد موقعیت فیلم هایشان رقابت کنند، چرا که آنها می توانند نزدیک یا دور از جریان اصلی قرار گیرند و سرمایه گذاری در تبلیغات و کیفیت انجام دهند. ما شرایط رقابتی ما را با یک مدل تحلیلی مطالعه می کنیم و آن را با استفاده از یک تکنیک بازی استاندارد نظری حل می کنیم. سپس، ما از یک مدل مبتنی بر عامل (ABM) برای آرام کردن چند فرضیه از مدل تحلیلی استفاده می کنیم و شرایط واقع گرایانه بازار مانند موقعیت متقارن و نامتقارن، مسابقات در میان استودیو های بزرگ و / یا کوچک، تنظیمات با بیش از دو رقیب و استودیوهایی که از قوانین تصمیم گیری و در حال رشد استفاده می کنند. نتایج ما پویایی جالب در پشت صحنه رقابت را بیان می کند. آنها رانندگان رفتارهای استودیو را نشان می دهند و برخی از جنبه های مهم رقابت استراتژیک خود را روشن می کنند. به این ترتیب، نتایج ما نتایج مفاهیم نظری و عملی را ارائه می دهد.

موضوعات مقاله