مفهوم سازی فرآیند یادگیری در مدیریت پروژه: به سوی چارچوب یادگیری سه حلقه ای

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
14
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
51
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Project success and strategy Developing organisational maturity Knowledge management
کلمات کلیدی :
موفقیت و استراتژی پروژه، توسعه بلوغ سازمانی، مدیریت دانش
عنوان فارسی :

مفهوم سازی فرآیند یادگیری در مدیریت پروژه: به سوی چارچوب یادگیری سه حلقه ای

عنوان انگلیسی :

Conceptualising the lessons-learned process in project management: Towards a triple-loop learning framework

ژورنال :
International Journal of Project Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S026378631630148X
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2017.05.006
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 13

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 51

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Project success and strategy Developing organisational maturity Knowledge management

کلمات کلیدی : موفقیت و استراتژی پروژه، توسعه بلوغ سازمانی، مدیریت دانش

عنوان فارسی : مفهوم سازی فرآیند یادگیری در مدیریت پروژه: به سوی چارچوب یادگیری سه حلقه ای

عنوان انگلیسی : Conceptualising the lessons-learned process in project management: Towards a triple-loop learning framework

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S026378631630148Xچکیده انگلیسی
In order to improve success rates of project management, this conceptual paper proposes the inclusion of knowledge management and organisational learning through projects as core aspects of the process, from both individual and organisational perspectives. The lessons-learned process within the project management profession is scrutinised in an attempt to provide new models to overcome the difficulties that inhibit success. Empirical research data from 66 practitioners in an online qualitative survey have influenced the development of our conceptual model. We review single- and double-loop learning systems within the organisation environment, and develop a triple-loop of learning for projects that forms the basis of a new framework. This research will enable future development of processes for utilising the lessons-learned throughout the project life-cycle and the organisation.

چکیده فارسی
به منظور بهبود میزان موفقیت مدیریت پروژه، این مقاله مفهومی، شامل در نظر گرفتن مفهوم مدیریت دانش و یادگیری سازمانی از طریق پروژه ها به عنوان جنبه های اصلی فرآیند، از دیدگاه فردی و سازمان است. فرایند یادگیری در حرفه حرفه ای مدیریت پروژه در تلاش برای ارائه مدل های جدید برای غلبه بر مشکلات است که مانع موفقیت می شود. داده های تجربی تجربی از 66 تمرینکننده در یک بررسی کیفی آنلاین بر توسعه مدل مفهومی ما تاثیر گذاشته است. ما سیستم های یادگیری تک و دو حلقه در محیط سازمان را بررسی می کنیم و یک حلقه سه گانه یادگیری برای پروژه هایی که اساس چارچوب جدید هستند تشکیل می شود. این تحقیق باعث توسعه آینده در فرایندهای استفاده از درسهای یاد شده در طول چرخه عمر پروژه و سازمان می شود.

موضوعات مقاله