رویکرد محاسباتی فازی محدود به مشکلات حمل و نقل فازی با متغیرهای تصمیم فازی

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
30
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
50
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Fuzzy linear programming Fuzzy transportation problem Constrained fuzzy arithmetic Fuzzy decision variables Risk attitude
کلمات کلیدی :
برنامه ریزی خطی فازی، مساله حمل و نقل فازی، مسائل محاسباتی فازی، متغیرهای تصمیم گیری فازی، نگرش ریسک
عنوان فارسی :

رویکرد محاسباتی فازی محدود به مشکلات حمل و نقل فازی با متغیرهای تصمیم فازی

عنوان انگلیسی :

Constrained fuzzy arithmetic approach to fuzzy transportation problems with fuzzy decision variables

ژورنال :
Expert Systems with Applications
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095741741730194X
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.eswa.2017.03.040
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 29

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 50

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Fuzzy linear programming Fuzzy transportation problem Constrained fuzzy arithmetic Fuzzy decision variables Risk attitude

کلمات کلیدی : برنامه ریزی خطی فازی، مساله حمل و نقل فازی، مسائل محاسباتی فازی، متغیرهای تصمیم گیری فازی، نگرش ریسک

عنوان فارسی : رویکرد محاسباتی فازی محدود به مشکلات حمل و نقل فازی با متغیرهای تصمیم فازی

عنوان انگلیسی : Constrained fuzzy arithmetic approach to fuzzy transportation problems with fuzzy decision variables

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095741741730194Xچکیده انگلیسی
Most of the existing methods for solving fully fuzzy mathematical programs are based on the standard fuzzy arithmetic operations and/or Zadeh's extension principle. These methods may produce questionable results for many real-life applications. Due to this fact, this paper presents a novel method based on the constrained fuzzy arithmetic concept to solve fully fuzzy balanced/unbalanced transportation problems in which all of the parameters (source capacities, demands of destinations, transportation costs etc.) as well as the decision variables (transportation quantities) are considered as fuzzy numbers. In the proposed method, the requisite crisp and/or fuzzy constraints between the base variables of the fuzzy components are provided from the decision maker according to his/her exact or vague judgments. Thereafter, fuzzy arithmetic operations are performed under these requisite constraints by taking into account the additional information while transforming the fuzzy transportation model into crisp equivalent form. Therefore, various fuzzy efficient solutions can be generated by making use of the proposed method according to the decision maker's risk attitude. In order to present the efficiency/applicability of the proposed method, different types of fully fuzzy transportation problems are generated and solved as illustrative examples. A detailed comparative study is also performed with other methods available in the literature. The computational analysis have shown that relatively more precise solutions are obtained from the proposed method for “risk-averse” and “partially risk-averse” decision makers. The proposed method also successfully provided fuzzy acceptable solutions for “risk seekers” with high degree of uncertainty similar to the other existing methods in the literature.

چکیده فارسی
بیشتر روش های موجود برای حل برنامه های ریاضی کاملا فازی بر اساس عملیات محاسباتی فازی استاندارد و یا اصل فرمت Zadeh است. این روش ها ممکن است نتایج بسیاری را برای بسیاری از برنامه های کاربردی واقعی ایجاد کند. با توجه به این واقعیت، در این مقاله یک روش جدید مبتنی بر مفهوم محاسباتی فازی محدود برای حل مسائل حمل و نقل به طور کامل فازي متوازن / عدم توازن ارائه شده است که در آن تمام پارامترها (ظرفیت منبع، تقاضای مقصد، هزینه حمل و نقل و غیره) و همچنین متغیرهای تصمیم (مقادیر حمل و نقل) به عنوان اعداد فازی محسوب می شوند. در روش پیشنهادی، محدودیت های واضح و یا فازی مورد نیاز بین متغیرهای پایه از اجزای فازی از تصمیم گیرنده مطابق قضاوت دقیق یا مبهم آن ارائه شده است. پس از آن، عملیات محاسباتی فازی تحت این محدودیت های لازم انجام می شود، با توجه به اطلاعات اضافی در حالی که تبدیل مدل حمل و نقل فازی به شکل معادل آن شکننده می شود. بنابراین، با استفاده از روش پیشنهاد شده با توجه به ریسک پذیری تصمیم گیرنده، راه حل های کارآمد فازی مختلف می تواند تولید شود. به منظور ارائه کارایی / کاربرد روش پیشنهادی، انواع مختلفی از مشکلات حمل و نقل به طور کامل فازی تولید و به عنوان نمونه های توضیحی حل می شود. بررسی مقدماتی دقیق نیز با روش های دیگر موجود در مطالعه انجام شده است. تجزیه و تحلیل محاسباتی نشان داده است که روش های نسبتا دقیق تر از روش پیشنهادی برای تصمیم گیرندگان ریسک پذیر و تا حدی ریسک پذیر به دست آمده است. روش پیشنهادی همچنین با راه حل های قابل قبول فازی برای افراد مبتلا به ریسک با درجه بالایی از عدم اطمینان مشابه سایر روش های موجود در پژوهش ارائه شده است.

موضوعات مقاله