فاکتورهای ریسک احتمالی و تحقیق و توسعه بین المللی (R & D)، بازاریابی و تشکیل اتحادیه های ساخت

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
11
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
76
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Alliance formations Contingency distance factors Distance Knowledge-intensive industry International strategic alliance
کلمات کلیدی :
تشکیلات اتحاد، عوامل فرساینده احتمالی، فاصله، صنعت دانش فشرده، اتحاد بین المللی استراتژیک
عنوان فارسی :

فاکتورهای ریسک احتمالی و تحقیق و توسعه بین المللی (R & D)، بازاریابی و تشکیل اتحادیه های ساخت

عنوان انگلیسی :

Contingency distance factors and international research and development (R&D), marketing, and manufacturing alliance formations

ژورنال :
International Business Review
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969593115000682
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2015.04.007
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 76

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Alliance formations Contingency distance factors Distance Knowledge-intensive industry International strategic alliance

کلمات کلیدی : تشکیلات اتحاد، عوامل فرساینده احتمالی، فاصله، صنعت دانش فشرده، اتحاد بین المللی استراتژیک

عنوان فارسی : فاکتورهای ریسک احتمالی و تحقیق و توسعه بین المللی (R & D)، بازاریابی و تشکیل اتحادیه های ساخت

عنوان انگلیسی : Contingency distance factors and international research and development (R&D), marketing, and manufacturing alliance formations

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969593115000682چکیده انگلیسی
This study contributes to the international alliance formation literature by extending and examining the differences between international Research and Development (R&D), and international marketing and manufacturing alliances in terms of distance. Distance is conceptualized as multiple contingency factors: national, industry, and firm. With a sample of 110 pharmaceutical alliances, spanning 11 years, from 2000 to 2010, we find that there are significant differences among the different types of international alliance formation regarding distance. The results support the view that R&D alliances tend to have a smaller national, industry, and firm-specific distance than marketing and manufacturing alliances. In addition, the pattern of R&D alliance formation confirms the argument that firms take advantage of both exogenous and endogenous location economies by forming international R&D alliances with infrastructural, institutional, and technological proximity between countries of partnering firms. On the other hand, firms get involved in international marketing and manufacturing alliances even though when the distance between partnering firms with regard to institutional, infrastructure, industrial environments, and technological bases is large.

چکیده فارسی
این مطالعه با گسترش و بررسی تفاوت بین تحقیقات و توسعه بین المللی (بین المللی) و بازاریابی بین المللی و همکاری های تولیدی از لحاظ فاصله، به ادبیات تشکیل اتحادیه بین المللی کمک می کند. فاصله به عنوان عوامل متعدد احتمالی مؤثر است: ملي، صنعت و شرکت. با نمونه ای از 110 انجمن دارویی که شامل 11 سال از 2000 تا 2010 است، می بینیم که بین انواع مختلف تشکیل اتحادیه بین المللی در مورد فاصله، اختلاف قابل توجهی وجود دارد. نتایج حاصل از این دیدگاه نشان می دهد که اتحادیه های تحقیق و توسعه تمایل کمتری نسبت به بازاریابی و تولید اتحادیه های ملی، صنعت و شرکت دارند. علاوه بر این، الگوی تشکیل اتحادیه تحقیق و توسعه این استدلال را اثبات می کند که شرکت ها از طریق ایجاد اتحادیه های تحقیق و توسعه بین المللی با نزدیکی زیرساختی، نهادی و تکنولوژیکی بین کشورهای شرکت های مشارکتی از مزایای اقتصادی هر دو کشور خارجی و درونی خود بهره می گیرند. از سوی دیگر، شرکت ها در اتحادیه های بازاریابی و تولید بین المللی شرکت می کنند، هرچند که فاصله بین شرکت های مشارکت کننده با توجه به سازمانی، زیرساخت ها، محیط های صنعتی و پایگاه های تکنولوژیکی بسیار زیاد است.

موضوعات مقاله