استراتژی های تعاونی در تجارت و مدیریت بین المللی: بازتاب در 50 سال گذشته و دستورالعمل آینده

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
13
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
142
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Joint ventures International alliances Review Internationalization Multinational enterprises
کلمات کلیدی :
سرمایه گذاری مشترک، اتحادیه های بین المللی، خلاصه بین المللی، شرکت های چند ملیتی
عنوان فارسی :

استراتژی های تعاونی در تجارت و مدیریت بین المللی: بازتاب در 50 سال گذشته و دستورالعمل آینده

عنوان انگلیسی :

Cooperative strategies in international business and management: Reflections on the past 50 years and future directions

ژورنال :
Journal of World Business
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090951615000668
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jwb.2015.08.013
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 142

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Joint ventures International alliances Review Internationalization Multinational enterprises

کلمات کلیدی : سرمایه گذاری مشترک، اتحادیه های بین المللی، خلاصه بین المللی، شرکت های چند ملیتی

عنوان فارسی : استراتژی های تعاونی در تجارت و مدیریت بین المللی: بازتاب در 50 سال گذشته و دستورالعمل آینده

عنوان انگلیسی : Cooperative strategies in international business and management: Reflections on the past 50 years and future directions

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090951615000668چکیده انگلیسی
Over the past 50 years, cooperative forms of governance such as equity joint ventures and other strategic alliances have received tremendous attention in international business and management research. This article traces the history of this research over these past five decades with particular emphasis on the critical role that (Columbia) Journal of World Business has played in disseminating scholarly and managerial expertise on the successful management of cross-border, inter-firm collaboration. We highlight the evolution of interest in different contexts, phenomena, theories, and methodologies, along with the factors that have driven interest in these topics. Several suggestions for future research are also provided.

چکیده فارسی
در 50 سال گذشته، اشکال تعاونی حکومتی مانند سرمایه گذاری مشترک و دیگر اتحادهای استراتژیک در تحقیقات بین المللی کسب و کار و مدیریت توجه زیادی را به خود جلب کرده است. این مقاله تاریخچه این تحقیق را در طی این پنج دهه گذشته با تاکید خاص بر نقش حیاتی آن (مجله جهانی تجارت در کلمبیا) در انتشار دانش تخصصی و مدیریتی در مدیریت موفقیت آمیز همکاری های بین مرزی و بین شرکت ایفا می کند. ما تکامل منافع در زمینه های مختلف، پدیده ها، نظریه ها و روش ها را به همراه عوامل مؤثر در این موضوعات روشن می کنیم. پیشنهادات متعددی برای تحقیقات آینده نیز ارائه شده است.

موضوعات مقاله