اهمیت هویت نام تجاری شرکت های بزرگ در مدیریت کسب و کار: برنامه‌ای برای بخش بانکداری بریتانیا

Elsevier تومان 29,000
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
10
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
57
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Corporate brand identity Commitment Performance Satisfaction Banking
کلمات کلیدی :
هویت نام تجاری شرکت، تعهد، عملکرد، رضایت، بانکداری
عنوان فارسی :

اهمیت هویت نام تجاری شرکت های بزرگ در مدیریت کسب و کار: برنامه‌ای برای بخش بانکداری بریتانیا

عنوان انگلیسی :

The importance of corporate brand identity in business management: An application to the UK banking sector

ژورنال :
BRQ Business Research Quarterly
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2340943614000693
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.brq.2014.11.001
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 57

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Corporate brand identity Commitment Performance Satisfaction Banking

کلمات کلیدی : هویت نام تجاری شرکت، تعهد، عملکرد، رضایت، بانکداری

عنوان فارسی : اهمیت هویت نام تجاری شرکت های بزرگ در مدیریت کسب و کار: برنامه‌ای برای بخش بانکداری بریتانیا

عنوان انگلیسی : The importance of corporate brand identity in business management: An application to the UK banking sector

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2340943614000693چکیده انگلیسی
Corporate brand identity management is a key issue for any organisation. Accordingly, its study is a research field of great interest. This paper seeks to broaden the understanding of this strategic activity and its effects. Specifically, it investigates the concept of corporate brand identity from the employees’ perspective in the UK financial banking sector and analyses the link between brand identity management and employees’ attitudes and behaviours. Results indicate that organisations should pay special attention to the corporate brand identity management, given its influence on employees’ commitment with their organisations, as well as their brand performance and satisfaction.

چکیده فارسی
مدیریت هویت نام تجاری شرکت یک مسئله کلیدی برای هر سازمان است. بر این اساس، مطالعه آن یک زمینه تحقیقاتی است که مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله به دنبال گسترش درک این فعالیت استراتژیک و اثرات آن است. به طور خاص، مفهوم هویت نام تجاری شرکت را از دیدگاه کارکنان در بخش بانکی مالی انگلیس بررسی می کند و ارتباط بین مدیریت هویت نام تجاری و نگرش و رفتار کارکنان را تحلیل می کند. نتایج نشان می دهد که سازمان ها باید به مدیریت هویت نام تجاری شرکت ها توجه ویژه ای داشته باشند، با توجه به تاثیر آن بر تعهد کارکنان با سازمان های آنها، و نیز عملکرد و رضایت آنها از نام تجاری است .

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی

تومان 29,000