تلاش شرکت برای حادثه صفر: مطالعه موردی در پاسخ به نقض ایمنی در بخش صنعتی

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
12
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
50
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Occupational safety Safety management Safety culture Zero accidents Systems theory Blame
کلمات کلیدی :
ایمنی شغلی، مدیریت ایمنی، فرهنگ ایمنی، حوادث صفر سیستم ها، نظریه سرزنش
عنوان فارسی :

تلاش شرکت برای حادثه صفر: مطالعه موردی در پاسخ به نقض ایمنی در بخش صنعتی

عنوان انگلیسی :

The corporate quest for zero accidents: A case study into the response to safety transgressions in the industrial sector

ژورنال :
Safety Science
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753516000473
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ssci.2016.02.010
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 50

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Occupational safety Safety management Safety culture Zero accidents Systems theory Blame

کلمات کلیدی : ایمنی شغلی، مدیریت ایمنی، فرهنگ ایمنی، حوادث صفر سیستم ها، نظریه سرزنش

عنوان فارسی : تلاش شرکت برای حادثه صفر: مطالعه موردی در پاسخ به نقض ایمنی در بخش صنعتی

عنوان انگلیسی : The corporate quest for zero accidents: A case study into the response to safety transgressions in the industrial sector

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753516000473چکیده انگلیسی
Since the 1990s, the idea that accidents should be reduced to zero is gaining growing acclaim in the fields of road safety and occupational safety and health. As most of the literature on this so-called Zero Accident Vision (ZAV) deals exclusively with its application to road safety, which is a public sector responsibility, there is a need to learn more about the way it is implemented by private companies. This paper reports on a case study into the zero accident approach followed by steel company Tata Steel IJmuiden (the Netherlands). The study suggests that private sector advocates of the ZAV, unlike their public sector counterparts, tend to view safety aspirations and economic considerations as mutually reinforcing. However, it is shown that this harmony model does not entirely hold in practice. The findings also highlight another discrepancy. Characteristic of the ZAV is a systems-theoretic focus on identifying root causes of unsafe situations rather than on individual error and blame. Yet employee behavior appears to be a major target for Tata’s safety policy and several managers insist on punishing unsafe behavior. Paradoxically, this punitive tendency seems partly stimulated by and at the same time could hinder the very ambition of eradicating all accidents.

چکیده فارسی
از دهه 1990، این ایده که حوادث باید به صفر کاهش پیدا کند، در زمینه ایمنی جاده ها و ایمنی و سلامت شغلی به شدت افزایش یافته است. همانطور که بیشتر ادبیات در مورد این به اصطلاح چشم اندازحادثه صفر (ZAV) به طور انحصاری با استفاده از آن به ایمنی جاده ای، که مسئولیت بخش عمومی است، مربوط می شود، نیاز به یادگیری بیشتر در مورد نحوه اجرای آن توسط شرکت های خصوصی وجود دارد. این مقاله در مورد مطالعه موردی به رویکرد حادثه صفر که توسط شرکت فولادی فولاد تاتا IJmuiden (هلند) گزارش شده است . این مطالعه نشان می دهد که طرفداران بخش خصوصی ZAV، بر خلاف همتایان بخش عمومی، تمایل دارند که آرمان های ایمنی و ملاحظات اقتصادی را به عنوان تقویت متقابل در نظر بگیرند. با این حال، نشان داده شده است که این مدل هماهنگی به طور کامل در واقع عمل نمی کند. یافته ها همچنین اختلاف دیگری را برجسته می کنند. خصوصیات ZAV تمرکز نظری سیستم بر شناسایی علل ریشه ای موقعیت های ناامن است، نه خطای شخصی و سرزنش. با این حال، رفتار کارکنان به نظر می رسد یک هدف عمده برای سیاست ایمنی تاتا است و تعدادی از مدیران اصرار دارند که مجازات رفتار ناامن را اصلاح کنند. به طور پراکنده، این گرایش مجاز به نظر می رسد تا حدودی تحریک شده و در عین حال می تواند مانع بلند پروازی در مورد ریشه کن شدن همه حوادث شود.

موضوعات مقاله