مدیریت ریسک شرکت، رقابت بازار محصول و افشای اطلاعات

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
15
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
61
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Risk management Hedge disclosures Market entry
کلمات کلیدی :
مدیریت ریسک،هشدار افشاگری،ورود به بازار
عنوان فارسی :

مدیریت ریسک شرکت، رقابت بازار محصول و افشای اطلاعات

عنوان انگلیسی :

Corporate risk management, product market competition, and disclosure

ژورنال :
Journal of Financial Intermediation
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1042957316300250
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jfi.2016.07.003
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 14

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 61

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Risk management Hedge disclosures Market entry

کلمات کلیدی : مدیریت ریسک،هشدار افشاگری،ورود به بازار

عنوان فارسی : مدیریت ریسک شرکت، رقابت بازار محصول و افشای اطلاعات

عنوان انگلیسی : Corporate risk management, product market competition, and disclosure

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1042957316300250چکیده انگلیسی
This paper studies the effects of hedge disclosure requirements on corporate risk management and product market competition. The analysis is based on a model of market entry and shows that to prevent entry incumbent firms engage in risk management when these activities remain unobserved by outsiders. In the resulting equilibrium, financial markets are well informed and entry is efficient. However, potential attempts for more transparency by additional disclosure requirements introduce a commitment device that provides incumbents with incentives to distort risk management activities thereby influencing entrant beliefs. In equilibrium, firms engage in significant risk-taking. This behavior limits entry and adversely affects the nature of competition in industries.

چکیده فارسی
این مقاله تاثیرات الزامات افشای حفاظت در مورد مدیریت ریسک شرکت ها و رقابت در بازار کالا را بررسی می کند. این تجزیه و تحلیل بر اساس یک مدل ورودی بازار است و نشان می دهد که برای جلوگیری از ورود شرکت های معتبر به مدیریت ریسک در زمانی که این فعالیت ها توسط خارج از کشور غیرقابل بررسی است، نشان داده می شود. در تعادل حاصل شده، بازارهای مالی به خوبی آگاه هستند و ورود کارآمد است. با این حال، تلاش های بالقوه برای شفافیت بیشتر با نیازهای افشای اضافی، یک ابزار تعهد را فراهم می کند که انگیزه های شرکت کنندگان را برای تحریف فعالیت های مدیریت ریسک ایجاد می کند و بر اعتقادات بازنشسته تاثیر می گذارد. در تعادل، شرکت ها در معرض خطر قابل توجهی قرار می گیرند. این رفتار ورودی را محدود می کند و بر طبیعت رقابت در صنایع تأثیر می گذارد.

موضوعات مقاله