افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و ارزش بازار: شرکت های خانوادگی در مقابل غیرخانوادگی

Elsevier تومان 44,000
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
12
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
89
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Corporate social responsibility; CSR reporting; Market value; Family firms
کلمات کلیدی :
مسئولیت اجتماعی شرکت؛ گزارش CSR؛ ارزش بازار؛ شرکت های خانوادگی
عنوان فارسی :

افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و ارزش بازار: شرکت های خانوادگی در مقابل غیرخانوادگی

عنوان انگلیسی :

Corporate social responsibility disclosure and market value: Family versus nonfamily firms

ژورنال :
Journal of Business Research
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296317301145
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2017.04.001
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 89

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Corporate social responsibility; CSR reporting; Market value; Family firms

کلمات کلیدی : مسئولیت اجتماعی شرکت؛ گزارش CSR؛ ارزش بازار؛ شرکت های خانوادگی

عنوان فارسی : افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و ارزش بازار: شرکت های خانوادگی در مقابل غیرخانوادگی

عنوان انگلیسی : Corporate social responsibility disclosure and market value: Family versus nonfamily firms

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296317301145چکیده انگلیسی
We investigate the moderating role of family involvement in the relationship between corporate social responsibility (CSR) reporting and firm market value using a longitudinal archival data set in the French context. Our empirical results show that family firms report less information on their CSR duties than do nonfamily firms. However, market-based financial performance, as measured by Tobin's q, is positively related to CSR disclosure for family firms and negatively related to CSR disclosure for nonfamily firms. Family firms would benefit greatly from communicating commitment to CSR; specifically, they could obtain shareholders' endorsement more easily than nonfamily firms could.

چکیده فارسی
ما نقش مدون کننده دخالت خانواده را در رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) و ارزش بازار شرکت با استفاده از داده های بایگانی طولی که در زمینه فرانسه قرار دارند، بررسی می کنیم. نتایج تجربی ما نشان می دهد که شرکت های خانوادگی اطلاعات کمتری را در مورد وظایف CSR خود نسبت به شرکت های غیرخانوادگی گزارش می کنند. با این حال، عملکرد مالی مبتنی بر بازار، همانطور که توسط q توبین اندازه گیری می شود، به طور کلی به صورت مثبت با افشای CSR برای شرکت های خانوادگی مرتبط بوده و به طور منفی با افشای CSR برای شرکتهای غیر خانوادگی مربوط می شود. شرکت های خانوادگی به میزان قابل توجهی از تعهد ارتباط به CSR سود خواهند برد ؛ به طور مشخص، آنها می توانند تأیید سهامداران را راحت تر از شرکتهای غیر خانوادگی بدست آورند.

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی

تومان 44,000