فساد به عنوان یک منبع از شکست پروژه های دولت الکترونیک در کشورهای در حال توسعه: یک نظریه تفسیری

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
8
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
82
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
e-Government Failure Corruption Framework Developing countries
کلمات کلیدی :
دولت الکترونیکی، فساد اداری، چارچوب، کشورهای در حال توسعه
عنوان فارسی :

فساد به عنوان یک منبع از شکست پروژه های دولت الکترونیک در کشورهای در حال توسعه: یک نظریه تفسیری

عنوان انگلیسی :

Corruption as a source of e-Government projects failure in developing countries: A theoretical exposition

ژورنال :
International Journal of Information Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268401215001012
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2015.10.005
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 82

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : e-Government Failure Corruption Framework Developing countries

کلمات کلیدی : دولت الکترونیکی، فساد اداری، چارچوب، کشورهای در حال توسعه

عنوان فارسی : فساد به عنوان یک منبع از شکست پروژه های دولت الکترونیک در کشورهای در حال توسعه: یک نظریه تفسیری

عنوان انگلیسی : Corruption as a source of e-Government projects failure in developing countries: A theoretical exposition

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268401215001012چکیده انگلیسی
While the literature has touted e-Government as a tool for combating corruption, no study has discussed so far how corruption could influence e-Government project failure. This article tries to fill part of this void in past research by proposing a contextual framework that highlights the role corruption plays in stimulating the failure of e-Government projects in developing countries. Informed by prior relevant literature on general systems, organizational information processing, corruption, as well as e-Government, the proposed framework argues that the prevalence of corruption in developing economies could restrict moral and governance capabilities of administrative systems overseeing e-Governments in a way that could lead to the failure of these entities to produce initiatives that meet stakeholders' expectations. This theoretical study discusses this idea and underscores the value of the suggested framework for guiding scientific inquiries into this important topic and helping the public officials interested in planning, managing, and auditing e-Government initiatives.

چکیده فارسی
در حالی که بررسی دولت الکترونیکی را به عنوان ابزاری برای مبارزه با فساد شناخته است، هیچ مطالعه تا کنون در مورد اینکه چگونه فساد می تواند در شکست پروژه های الکترونیکی دولت تأثیر بگذارد، مورد بحث قرار نگرفته است. این مقاله تلاش دارد بخشی از این محرومیت را در تحقیقات گذشته بخواند با پیشنهاد چارچوب که نقش فساد را در تحریک شکست پروژه های دولت الکترونیک در کشورهای در حال توسعه نشان می دهد. چکیده پیشنهاد شده توسط ادبیات مربوط به سیستم های اطلاعاتی قبلی در مورد سیستم های عمومی، پردازش اطلاعات سازمانی، فساد و همچنین دولت الکترونیک، چارچوب پیشنهادی را مطرح می کند که شایع فساد در اقتصادهای در حال توسعه می تواند توانایی های اخلاقی و حکومتداری سیستم های اداری را برای نظارت بر دولت های الکترونیکی محدود کند که می تواند منجر به شکست این نهادها برای تولید طرح هایی شود که انتظارات ذینفعان را برآورده می کنند. این مطالعه نظری این ایده را مورد بحث قرار می دهد و ارزش چارچوب پیشنهاد شده برای هدایت تحقیقات علمی در این موضوع مهم را برجسته می کند و به مقامات دولتی علاقه مند به برنامه ریزی، مدیریت و حسابرسی ابتکارات دولت الکترونیک کمک می کند.

موضوعات مقاله