بخش مقدماتی برگزاری دوره انتظار بازده و پویایی آنها: رویکرد ارزش فعلی

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
21
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
59
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Expected returns Discount rates Holding period returns Fundamental valuation Accounting data Present value
کلمات کلیدی :
بازده مورد انتظار، نرخ تخفیف، برگزاری دوره بازده، ارزیابی اساسی، اطلاعات حسابداری، ارزش فعلی
عنوان فارسی :

بخش مقدماتی برگزاری دوره انتظار بازده و پویایی آنها: رویکرد ارزش فعلی

عنوان انگلیسی :

The cross section of expected holding period returns and their dynamics: A present value approach

ژورنال :
Journal of Financial Economics
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304405X15000252
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2015.03.001
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 20

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 59

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Expected returns Discount rates Holding period returns Fundamental valuation Accounting data Present value

کلمات کلیدی : بازده مورد انتظار، نرخ تخفیف، برگزاری دوره بازده، ارزیابی اساسی، اطلاعات حسابداری، ارزش فعلی

عنوان فارسی : بخش مقدماتی برگزاری دوره انتظار بازده و پویایی آنها: رویکرد ارزش فعلی

عنوان انگلیسی : The cross section of expected holding period returns and their dynamics: A present value approach

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304405X15000252چکیده انگلیسی
We provide a tractable model of firm-level expected holding period returns using two firm fundamentals—book-to-market ratio and return on equity—and study the cross-sectional properties of the model-implied expected returns. We find that firm-level expected returns and expected profitability are time-varying but highly persistent and that forecasts of holding period returns strongly predict the cross section of future returns up to three years ahead. We show a highly significant predictive pooled regression slope for future quarterly returns of 0.86. The popular factor-based expected return models have either an insignificant or a significantly negative association with future returns. In supplemental analyses, we show that these forecasts are also informative of the time series variation in aggregate conditions. For a representative firm, the slope of the conditional expected return curve is more positive in good times, when expected short-run returns are relatively low, and the model-implied forecaster of aggregate returns exhibits modest predictive ability. Collectively, we provide a simple, theoretically motivated, and practically useful approach to estimating multi-period-ahead expected returns.

چکیده فارسی
ما یک مدل قابل قبول از سطح بازده مورد انتظار را در سطح شرکت ارائه می دهیم که با استفاده از دو مبنای اساسی مبادله کتاب به بازار و بازده حقوق صاحبان سهام و بررسی ویژگی های مقطعی از بازده مورد انتظار معیارهای مدل است. ما دریافتیم که انتظار می رود بازده مورد انتظار در سطح شرکت و سودآوری مورد انتظار زمان متغیر است اما بسیار پایدار است و پیش بینی های برگزاری بازده دوره به شدت پیش بینی می کند که مقطع بازده آتی تا سه سال آینده. ما یک شیب رگرسیون کلیدی پیش بینی شده برای بازدهی سه ماهه آینده 0.86 را نشان می دهیم. مدل های مبتنی بر بازده مورد انتظار مبتنی بر فاکتور، ارتباط ناچیز یا منفی با بازده های آینده دارند. در تجزیه و تحلیل تکمیلی، ما نشان می دهیم که این پیش بینی ها نیز از تغییرات سری زمانی در شرایط مجموع اطلاعاتی دارند. برای یک شرکت نماینده، شیب منحنی بازگشت احتمالی شرطی در زمانهای خوب مثبت است، زمانی که بازده انتظار کوتاه مدت نسبتا کم است و پیش بینی کننده مدل پیش بینی شده از بازده کلی، توانایی پیش بینی منفی دارد. به طور خلاصه، ما یک رویکرد ساده، نظری، انگیزه و عملا مفید برای ارزیابی بازده مورد انتظار چند دوره ای را ارائه می دهیم.

موضوعات مقاله