تراکم مشتری، روابط مشتری-تولید کننده – تامین کننده و عملکرد کنترل کیفیت

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
6
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
13
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Supply chain compliance Information sharing ISO Southeast Asia csQCA
کلمات کلیدی :
برآوردن زنجیره تامین، به اشتراک گذاری اطلاعات، ISO، آسیای جنوب شرقی، csQCA
عنوان فارسی :

تراکم مشتری، روابط مشتری-تولید کننده - تامین کننده و عملکرد کنترل کیفیت

عنوان انگلیسی :

Customer pressure, customer–manufacturer–supplier relationships, and quality control performance

ژورنال :
Journal of Business Research
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296315006608
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.12.035
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 5

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 13

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Supply chain compliance Information sharing ISO Southeast Asia csQCA

کلمات کلیدی : برآوردن زنجیره تامین، به اشتراک گذاری اطلاعات، ISO، آسیای جنوب شرقی، csQCA

عنوان فارسی : تراکم مشتری، روابط مشتری-تولید کننده - تامین کننده و عملکرد کنترل کیفیت

عنوان انگلیسی : Customer pressure, customer–manufacturer–supplier relationships, and quality control performance

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296315006608چکیده انگلیسی
What factors motivate firms to improve quality management and enter customer–supplier collaborative relationships? This study investigates how the pressure to adopt the ISO 9000 or 14000 series from downstream customers affects customer–supplier collaborations and process improvement. Employing a survey dataset linking respondents (i.e., focal firms), their downstream customers, and their upstream suppliers in Indonesia, the Philippines, and Thailand, this study finds that the ISO requirements to the suppliers promote the development of collaborative relationships between the focal firms and their suppliers and improve process control. Regression analysis and csQCA indicate importance of analyzing combinations of the factors rather than individual factors that may affect quality control improvement.

چکیده فارسی
چه عواملی باعث انگیزه شرکت برای بهبود مدیریت کیفیت و وارد کردن روابط همکاری مشتری و تامین کننده می شود؟ این مطالعه به بررسی اینکه چطور فزونی برای اتخاذ مجموعه های ISO 9000 یا 14000 از مشتریان پایین دست، بر همکاری های مشتری و تأمین کننده فرایند تاثیر می گذارد. با استفاده از یک مجموعه داده های نظرسنجی که بین مخاطبان (یعنی شرکت های مرکزی)، مشتریان پایین دست خود و تامین کنندگان بالادست خود را در اندونزی، فیلیپین و تایلند پیوند می دهند، این مطالعه نشان می دهد که الزامات ایزو برای تامین کنندگان، توسعه روابط همکاری بین شرکت های مرکزی و تامین کنندگان آنها و بهبود کنترل فرآیند می باشد . تجزیه و تحلیل رگرسیون و csQCA نشان دهنده اهمیت تجزیه و تحلیل ترکیب عوامل به جای عوامل فردی است که ممکن است بهبود کنترل کیفیت را تحت تاثیر قرار دهد.

موضوعات مقاله