داده کاوی برای انتخاب ویژگی در داده‌های مربوط به اوتیسم

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
9
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
27
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Gene expression microarrays Feature selection Clustering Classification Autism
کلمات کلیدی :
نشانه های میکروی بیان ژن، انتخاب ویژگی، دسته بندی، طبقه بندی، اوتیسم
عنوان فارسی :

داده کاوی برای انتخاب ویژگی در داده‌های مربوط به اوتیسم

عنوان انگلیسی :

Data mining for feature selection in gene expression autism data

ژورنال :
Expert Systems with Applications
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417414005259
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.eswa.2014.08.043
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 27

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Gene expression microarrays Feature selection Clustering Classification Autism

کلمات کلیدی : نشانه های میکروی بیان ژن، انتخاب ویژگی، دسته بندی، طبقه بندی، اوتیسم

عنوان فارسی : داده کاوی برای انتخاب ویژگی در داده‌های مربوط به اوتیسم

عنوان انگلیسی : Data mining for feature selection in gene expression autism data

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417414005259چکیده انگلیسی
The paper presents application of data mining methods for recognizing the most significant genes and gene sequences (treated as features) stored in a dataset of gene expression microarray. The investigations are performed for autism data. Few chosen methods of feature selection have been applied and their results integrated in the final outcome. In this way we find the contents of small set of the most important genes associated with autism. They have been applied in the classification procedure aimed on recognition of autism from reference group members. The results of numerical experiments concerning selection of the most important genes and classification of the cases on the basis of the selected genes will be discussed. The main contribution of the paper is in developing the fusion system of the results of many selection approaches into the final set, most closely associated with autism. We have also proposed special procedure of estimating the number of highest rank genes used in classification procedure.

چکیده فارسی
این مقاله کاربرد روش‌های داده کاوی را برای تشخیص ژن‌ها و توالی‌های ژنی ( که به عنوان ویژگی ) ذخیره شده‌اند , نشان می‌دهد . تحقیقات برای داده‌های اوتیسم انجام شده‌است . تعداد کمی از روش‌های انتخاب ویژگی بکار گرفته شده‌اند و نتایج آن‌ها در نتیجه نهایی ادغام شده‌است . بدین ترتیب , محتویات مجموعه کوچکی از ژن‌های مهم مرتبط با اوتیسم را پیدا می‌کنیم . آن‌ها در روند طبقه‌بندی به منظور به رسمیت شناختن اوتیسم از اعضای گروه مرجع اعمال شده‌اند . نتایج آزمایش‌ها عددی مربوط به انتخاب مهم‌ترین ژن‌ها و طبقه‌بندی موارد براساس ژن‌های انتخاب‌شده مورد بحث قرار خواهد گرفت . سهم اصلی این مقاله در حال توسعه سیستم ادغام نتایج بسیاری از رویکردهای انتخاب در مجموعه نهایی است که اغلب ارتباط نزدیکی با اوتیسم دارد . ما همچنین روش خاصی را برای تخمین تعداد رتبه‌بندی مورد استفاده در روند طبقه‌بندی پیشنهاد کرده‌ایم .

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی