یک سیستم پشتیبانی تصمیم برای موقعیت و طراحی محصول مبتنی بر بازار

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
10
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
45
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Decision Support System Data mining Market segmentation Product positioning Product design AdaBoost
کلمات کلیدی :
سیستم پشتیبانی تصمیم، داده کاوی، تقسیم بندی بازار، موقعیت محصول، طراحی محصول AdaBoost
عنوان فارسی :

یک سیستم پشتیبانی تصمیم برای موقعیت و طراحی محصول مبتنی بر بازار

عنوان انگلیسی :

A Decision Support System for market-driven product positioning and design

ژورنال :
Decision Support Systems
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167923614002772
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.dss.2014.11.010
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 45

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Decision Support System Data mining Market segmentation Product positioning Product design AdaBoost

کلمات کلیدی : سیستم پشتیبانی تصمیم، داده کاوی، تقسیم بندی بازار، موقعیت محصول، طراحی محصول AdaBoost

عنوان فارسی : یک سیستم پشتیبانی تصمیم برای موقعیت و طراحی محصول مبتنی بر بازار

عنوان انگلیسی : A Decision Support System for market-driven product positioning and design

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167923614002772



چکیده انگلیسی
This paper presents a Decision Support System (DSS) for market-driven product positioning and design, based on market data and design parameters. The proposed DSS determines market segments for new products using Principal Component Analysis (PCA), K-means, and AdaBoost classification. The system combines the data integrity, security, and reliability of a database with the unparalleled analytical capability of the Matlab tool suite through an intuitive Graphical User Interface (GUI). This GUI allows users to explore and evaluate alternative scenarios during product development. To demonstrate the usefulness of the proposed system, we conducted a case study using US automotive market data. For this case study, the proposed DSS achieved classification accuracies in a range from 76.1% to 93.5% for different scenarios. These high accuracy levels make us confident that the DSS can benefit enterprise decision makers by providing an objective second opinion on the question: To which market segment does a new product design belong? Having information about the market segment implies that the competition is known and marketing can position the product accurately. Furthermore, the design parameters can be adjusted such that (a) the new product fits this market segment better or (b) the new product is relocated to a different market segment. Therefore, the proposed system enables enterprises to make better informed decisions for market-driven product positioning and design.

چکیده فارسی
این مقاله سیستم پشتیبانی تصمیم (DSS) را برای موقعیت و طراحی محصول مبتنی بر بازار ارائه می دهد که براساس داده های بازار و پارامترهای طراحی است. DSS پیشنهادی بخش های بازار را برای محصولات جدید با استفاده از تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی (PCA)، K-means و طبقه بندی AdaBoost تعیین می کند. سیستم ترکیبی از یکپارچگی داده ها، امنیت و قابلیت اطمینان یک پایگاه داده با قابلیت تحلیلی بی نظیر مجموعه ابزار Matlab از طریق یک رابط کاربر گرافیکی بصری (GUI) است. این رابط کاربری گرافیکی اجازه می دهد تا کاربران را به بررسی و ارزیابی سناریو های جایگزین در طول توسعه محصول. برای نشان دادن سودمندی سیستم پیشنهادی، ما یک مطالعه موردی با استفاده از داده های بازار خودرو ایالات متحده انجام دادیم. برای این مطالعه موردی، DSS پیشنهادی به نتایج دقیق طبقه بندی از 76.1٪ به 93.5٪ برای سناریوهای مختلف دست یافت. این سطوح دقت بالا باعث می شود ما اطمینان حاصل کنیم که سیستم DSS می تواند به تصمیم گیری های سازمانی برسد، با ارائه دیدگاه دوم عینی در مورد این سوال: به کدام بخش از بازار طراحی جدید محصول تعلق دارد؟ داشتن اطلاعات در مورد بخش بازار، نشان می دهد که رقابت شناخته شده است و بازاریابی می تواند محصول را دقیق قرار دهد. علاوه بر این، پارامترهای طراحی را می توان تنظیم کرد به طوری که (الف) محصول جدید به این بخش بازار مناسب تر باشد یا (ب) محصول جدید به بخش های مختلف بازار منتقل شود. بنابراین، سیستم پیشنهادی، شرکت ها را قادر می سازد تصمیمات آگاهانهتری برای موقعیت و طراحی محصول بر پایه بازار بگذارند.

موضوعات مقاله




محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی