عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه در بازارهای نوظهور: شواهد از ویتنام

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
9
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
78
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Capital structure Leverage Firm size Growth Emerging markets
کلمات کلیدی :
ساختار سرمایه، قدرت نفوذ، اندازه شرکت، رشد بازارهای نوظهور
عنوان فارسی :

عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه در بازارهای نوظهور: شواهد از ویتنام

عنوان انگلیسی :

Determinants of capital structure in emerging markets: Evidence from Vietnam

ژورنال :
Research in International Business and Finance
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0275531916302689
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2016.12.001
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 78

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Capital structure Leverage Firm size Growth Emerging markets

کلمات کلیدی : ساختار سرمایه، قدرت نفوذ، اندازه شرکت، رشد بازارهای نوظهور

عنوان فارسی : عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه در بازارهای نوظهور: شواهد از ویتنام

عنوان انگلیسی : Determinants of capital structure in emerging markets: Evidence from Vietnam

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0275531916302689چکیده انگلیسی
Capital structure decision is an important corporate behavior which draws strong interest from different stakeholders. It is more important in emerging markets due to their unique legal, cultural and institutional characteristics. This paper sheds further light on the question of whether capital structure determinants are different in emerging markets. We utilize a new and unique data set containing firm specific attributes over the period from 2006 to 2015. Employing GMM estimator to control for endogeneity, the results indicate that the determinants of capital structure are different for long-term and short-term indicators.

چکیده فارسی
تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه یک رفتار مهم شرکت است که علاقه مندان زیادی را به ذهن متبادر می کند. این امر در بازارهای نوظهور به دلیل ویژگی های قانونی، فرهنگی و سازمانی منحصر به فرد آنها اهمیت دارد. در این مقاله، مسئله این است که آیا تعیین کننده های ساختار سرمایه در بازارهای نوظهور متفاوت هستند، روشن تر است. ما از مجموعه داده های جدید و منحصر به فرد که شامل ویژگی های خاص شرکت هستند در طی دوره 2006 تا 2015 استفاده می کنیم. با استفاده از برآوردگر GMM برای کنترل اندوژنیت، نتایج نشان می دهد که تعیین کننده های ساختار سرمایه برای شاخص های بلند مدت و کوتاه مدت متفاوت است.

موضوعات مقاله