تعیین عواملی که منجر به نقش‌های روابط عمومی مدیریت استراتژیک می‌شوند

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
7
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
40
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
PR practitioners College coursework PR experience PR management
کلمات کلیدی :
کارگزاران روابط عمومی، کارآموزی کالج، تجربه روابط عمومی، مدیریت روابط عمومی
عنوان فارسی :

تعیین عواملی که منجر به نقش‌های روابط عمومی مدیریت استراتژیک می‌شوند

عنوان انگلیسی :

Determining factors leading to strategic management PR practitioner roles

ژورنال :
Public Relations Review
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0363811115000508
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2015.05.005
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 40

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : PR practitioners College coursework PR experience PR management

کلمات کلیدی : کارگزاران روابط عمومی، کارآموزی کالج، تجربه روابط عمومی، مدیریت روابط عمومی

عنوان فارسی : تعیین عواملی که منجر به نقش‌های روابط عمومی مدیریت استراتژیک می‌شوند

عنوان انگلیسی : Determining factors leading to strategic management PR practitioner roles

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0363811115000508چکیده انگلیسی
This study used multinomial logistic regression to assess if relationships existed between practitioners’ college coursework, years of experience, and their subsequent public relations (PR) role. A number of significant relationships were found consistent with the implementation of recent PR coursework recommendations and the transitional state of PR practitioner and organizational characteristics. Consultants and managers possessed more experience than manager/technicians and technicians; men and women equally held managerial positions; and agency practitioners were less likely to function as strategic planners. This research suggests that periodic studies are required to assess current college PR student coursework and required PR practitioner skill-sets.

چکیده فارسی
این مطالعه با استفاده از رگرسيون لجستيک چندجملهای به منظور ارزيابی روابط موجود بين دوره کارآموزی کالج، سالهای تجربه و نقش روابط عامه پس از آن، مورد استفاده قرار گرفت. تعدادی از روابط مهم مطابقت دارد با پیاده سازی توصیه های اخیر در زمینه روابط عمومی و وضعیت گذار روابط عمومی و ویژگی های سازمانی میباشد . مشاوران و مدیران دارای تجربه بیشتری نسبت به مدیران / تکنسین ها و تجربی ها بودند؛ مردان و زنان به همان اندازه موقعیت های مدیریتی داشتند؛ و کارکنان آژانس کمتر به عنوان برنامه ریزان استراتژیک عمل می کنند. این تحقیق نشان می دهد که مطالعات دوره ای برای ارزیابی دانشجویان کارآموزی دانشجویان PR و نیاز به مهارت های روابط عمومی دارند.

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی