توسعه سناریو تکنولوژی تولید افزودنی برای شناسایی فرصت – مورد مکزیک

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
16
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
49
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Scenario development Additive manufacturing Opportunity identification Technology roadmap 3D printing
کلمات کلیدی :
توسعه سناریو، تولید افزودنی، شناسایی فرصت، نقشه راه فناوری، چاپ سه بعدی
عنوان فارسی :

توسعه سناریو تکنولوژی تولید افزودنی برای شناسایی فرصت - مورد مکزیک

عنوان انگلیسی :

Development of an additive manufacturing technology scenario for opportunity identification—The case of Mexico

ژورنال :
Futures
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016328716301744
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.futures.2017.05.001
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 15

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 49

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Scenario development Additive manufacturing Opportunity identification Technology roadmap 3D printing

کلمات کلیدی : توسعه سناریو، تولید افزودنی، شناسایی فرصت، نقشه راه فناوری، چاپ سه بعدی

عنوان فارسی : توسعه سناریو تکنولوژی تولید افزودنی برای شناسایی فرصت - مورد مکزیک

عنوان انگلیسی : Development of an additive manufacturing technology scenario for opportunity identification—The case of Mexico

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016328716301744چکیده انگلیسی
This study presents a Technological Roadmap for Additive Manufacturing Technology – also known as 3D printing –, which has been elaborated by the combination of three methodologies: technological surveillance, technological road mapping, and structural analysis. The resulting methodology allowed to establish landmarks in the future evolution of the technology selected at market, product, technology and capacities levels in a particular region, a specific scenario for Mexico. Additive Manufacturing Technology is an advanced manufacturing process different from the traditional subtracting manufacturing methods. This technology has generated great expectation in the last years, and a great future impact in the technology is anticipated; many authors think that the Additive Manufacturing Technology is the next “great thing”, similar to the development of the semiconductor, the computer or the Internet. The worldwide Additive Manufacturing Technology industry trends were compared with data corresponding to the state of the art in Mexico, in order to unfold a roadmap for the developed scenario which allowed to determine possible stages focused on taking advantage of the technology and identifying opportunities for Additive Manufacturing Technology in the country, in terms of its use and research and development.

چکیده فارسی
این مطالعه یک راه حل تکنولوژیکی برای تکنولوژی تولید افزودنی (همچنین به عنوان چاپ سه بعدی) ارائه می دهد که توسط ترکیبی از سه روش شناخته شده است: نظارت تکنولوژیکی، نقشه برداری جاده ای و تجزیه و تحلیل ساختاری. روش متدولوژی این امکان را برای ایجاد نشانه ها در تکامل آینده فناوری انتخاب شده در سطوح بازار، محصول، فن آوری و ظرفیت در یک منطقه خاص، یک سناریوی خاص برای مکزیک فراهم کرد. تکنولوژی تولید افزودنی فرآیند تولید پیشرفته متفاوت از روش های تولید پایین تر است. این تکنولوژی در سالهای اخیر انتظارات زیادی را به ارمغان آورده است و تاثیر بزرگی در فناوری پیش بینی شده است؛ بسیاری از نویسندگان بر این باورند که فناوری تولید افزودنی "شی عالی" بعدی است، شبیه توسعه نیمه هادی، رایانه یا اینترنت. روندهای صنایع فناوری تولید مواد افزودنی در سراسر جهان با داده های مربوط به وضعیت هنر در مکزیک مقایسه شد تا یک نقشه راه برای سناریوی توسعه یافته ارائه شود که این امکان را فراهم کرد تا مراحل ممکن را با استفاده از تکنولوژی و شناسایی فرصت های تولید افزودنی فناوری در کشور، از نظر استفاده و تحقیق و توسعه بدست آید .

موضوعات مقاله