توسعه ابزار پشتیبانی تصمیم برای بهینه سازی مکان های امداد رسانی اضطراری شهری برای بهبود مدیریت تدارکات انسانی

Elsevier
سال انتشار :
2018
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
8
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
31
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Emergency facility locations Geospatial multi-objective optimization GIS Urban public safety Humanitarian logistics management
کلمات کلیدی :
مکانهای اضطراری ، بهینه سازی چند هدف جغرافیایی ، سیستم اطلاعات جغرافیائی ، امنیت عمومی شهری ، بشر دوست، مدیریت تدارکات
عنوان فارسی :

توسعه ابزار پشتیبانی تصمیم برای بهینه سازی مکان های امداد رسانی اضطراری شهری برای بهبود مدیریت تدارکات انسانی

عنوان انگلیسی :

Development of decision support tool for optimizing urban emergency rescue facility locations to improve humanitarian logistics management

ژورنال :
Safety Science
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753517312432
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ssci.2017.10.007
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2018

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 31

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Emergency facility locations Geospatial multi-objective optimization GIS Urban public safety Humanitarian logistics management

کلمات کلیدی : مکانهای اضطراری ، بهینه سازی چند هدف جغرافیایی ، سیستم اطلاعات جغرافیائی ، امنیت عمومی شهری ، بشر دوست، مدیریت تدارکات

عنوان فارسی : توسعه ابزار پشتیبانی تصمیم برای بهینه سازی مکان های امداد رسانی اضطراری شهری برای بهبود مدیریت تدارکات انسانی

عنوان انگلیسی : Development of decision support tool for optimizing urban emergency rescue facility locations to improve humanitarian logistics management

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753517312432چکیده انگلیسی
Emergency rescue facility is an essential component of urban emergency logistics system, and selection of their locations is significant for urban public safety. Urban emergency rescue facility locations (UERFLs) problem is essentially a geospatial multi-objective optimization problem (Geospatial-MOP), which presents a challenge for both researchers and managers. In this study, a user-friendly decision support tool was designed and developed for facilitating the process of optimizing UERFLs in large-scale urban areas. We described the design, architecture and implementation of the tool and its core optimization component. Based on a hypothetical case study, we introduced its functionalities as well as the decision making workflow. The results provide evidences that the tool can successfully generate Pareto-optimal frontier and capture a pool of alternative solutions to the decision maker for trade-off. This work offers new insights on promoting future urban emergency logistics management with the use of GIS and emerging artificial intelligence technologies, and makes contributions in integrating multi-objective optimization algorithm with GIS for solving geospatial multi-objective optimization problem.

چکیده فارسی
تاسیسات نجات اضطراری جز ضروری سیستم لجستیک اضطراری شهری است و انتخاب محل آن‌ها برای ایمنی عمومی شهری قابل‌توجه است . مکان‌های نجات اضطراری شهری ( UERFLs ) اساسا یک مساله بهینه‌سازی چند منظوره مکانی است ( عملکرد مکانی ) ، که چالشی برای محققان و مدیران ارایه می‌کند . در این مطالعه ، ابزار پشتیبانی تصمیم‌گیری کاربر پسند برای تسهیل فرآیند بهینه‌سازی در مناطق شهری بزرگ طراحی و توسعه‌یافته است . ما طراحی ، معماری و پیاده‌سازی ابزار و مولفه بهینه‌سازی اصلی آن را توصیف کردیم . براساس یک مطالعه موردی فرضی ، ما کارکردها و همچنین جریان کار تصمیم‌گیری را معرفی کردیم . نتایج نشان می دهد که این ابزار می تواند موفقیت مرز بهینه پارتو را ایجاد کند و یک مجموعه ای از راه حل های جایگزین برای تصمیم گیرنده را برای تجارت کاهش دهد. این کار بینش جدیدی را در مورد پیشبرد مدیریت تدارکات اضطراری شهری در آینده با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و فناوری های هوشمند هوش مصنوعی ارائه می دهد و مشارکت در ادغام الگوریتم بهینه سازی چند منظوره با GIS برای حل مسئله بهینه سازی چند منظوره جغرافیایی می دهد.

موضوعات مقاله