الماس و فلزات گرانبها: آنچه در مجموعه سرمایه گذاری شما درخشان است، چیست؟

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
15
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
37
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Gold Diamonds Safe haven Hedges Precious metals Gold
کلمات کلیدی :
طلا، الماس، پناهگاه امن، هزاره، فلزات گرانبها، طلا
عنوان فارسی :

الماس و فلزات گرانبها: آنچه در مجموعه سرمایه گذاری شما درخشان است، چیست؟

عنوان انگلیسی :

Diamonds vs. precious metals: What shines brightest in your investment portfolio?

ژورنال :
International Review of Financial Analysis
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1057521915001726
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.irfa.2015.11.002
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 14

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 37

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Gold Diamonds Safe haven Hedges Precious metals Gold

کلمات کلیدی : طلا، الماس، پناهگاه امن، هزاره، فلزات گرانبها، طلا

عنوان فارسی : الماس و فلزات گرانبها: آنچه در مجموعه سرمایه گذاری شما درخشان است، چیست؟

عنوان انگلیسی : Diamonds vs. precious metals: What shines brightest in your investment portfolio?

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1057521915001726چکیده انگلیسی
Several studies explore the use of gold and other precious metals for protecting investors’ wealth during periods of market turmoil. However, alternative investments, although increasing in popularity, still remain unfamiliar to the majority of investors. We explore the safe haven and hedging properties of diamonds versus precious metals in an international study to evaluate diamonds as a viable investment alternative. Furthermore, we compare the performance between the returns of physical diamonds and diamond indices. Our analysis indicates superior performance by precious metals compared to diamonds. However, investors enjoy greater benefit from directly investing in physical diamonds rather than diamond indices. For investors looking to protect their assets against highly volatile market conditions, precious metals remain a better option. Investors should continue to keep abreast of developments with the evolution of the diamond investments industry and physical diamonds can be included in a portfolio for their downside diversification potential.

چکیده فارسی
مطالعات متعدد در مورد استفاده از طلا و سایر فلزات گرانبها برای محافظت از ثروت سرمایه گذاران در دوره های آشفتگی بازار مورد استفاده قرار می گیرد. با این حال، سرمایه گذاری های جایگزین، گرچه افزایش محبوبیت، هنوز هم به اکثریت سرمایه گذاران نا آشنا هستند. ما در یک مطالعه بین المللی به بررسی پناهگاه ایمنی و خصوصی سازی الماس در برابر فلزات گرانبها برای ارزیابی الماس به عنوان یک جایگزین سرمایه گذاری حیاتی می پردازیم. علاوه بر این، ما عملکرد بین بازده الماس های فیزیکی و شاخص های الماس را مقایسه می کنیم. تجزیه و تحلیل ما عملکرد برتر فلزات گرانبها را نسبت به الماس نشان می دهد. با این وجود، سرمایه گذاران از سرمایه گذاری مستقیمی در الماس های فیزیکی به جای شاخص های الماس بهره مند می شوند. برای سرمایه گذاران برای محافظت از دارایی خود در برابر شرایط بازار بسیار ناپایدار، فلزات گرانبها گزینه ای بهتر می باشند. سرمایه گذاران باید با پیشرفت صنعت سرمایه گذاری الماس ادامه یابند و الماس های فیزیکی را می توان در یک سبد سرمایه گذاری برای پتانسیل تنزل نزولی خود قرار داد.

موضوعات مقاله