دزدی دیجیتالی : رقابت کیفیت – قیمت بین شرکت های حقوقی و میزبان های شبکه P2P

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
11
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
32
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Digital piracy Legal information goods P2P network Market competition
کلمات کلیدی :
دزدی دیجیتال، کالاهای اطلاعات حقوقی، شبکه P2P، رقابت در بازار
عنوان فارسی :

دزدی دیجیتالی : رقابت کیفیت - قیمت بین شرکت های حقوقی و میزبان های شبکه P2P

عنوان انگلیسی :

Digital piracy: Price-quality competition between legal firms and P2P network hosts

ژورنال :
Information Economics and Policy
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167624515000128
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.infoecopol.2015.04.002
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 32

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Digital piracy Legal information goods P2P network Market competition

کلمات کلیدی : دزدی دیجیتال، کالاهای اطلاعات حقوقی، شبکه P2P، رقابت در بازار

عنوان فارسی : دزدی دیجیتالی : رقابت کیفیت - قیمت بین شرکت های حقوقی و میزبان های شبکه P2P

عنوان انگلیسی : Digital piracy: Price-quality competition between legal firms and P2P network hosts

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167624515000128چکیده انگلیسی
This paper examines competition between firms that produce legal information goods and host sites that index P2P links. Specifically, we develop a simple model in which a legal firm determines price for its information good and a P2P host site decides on its investment to improve the quality and accessibility of the information goods linked to its site for free download. In the analysis, users choose between goods that are both horizontally and vertically differentiated. We show conditions under which the profitability of legal firms may or may not be negatively affected by the presence of a P2P network. In addition, we demonstrate the resilience of P2P host sites to distribute digital goods. Our approach extends earlier studies in the literature to further allow for price-quality competition between legal firms and P2P network hosts.

چکیده فارسی
در این مقاله، رقابت بین شرکت هایی که کالاهای اطلاعات قانونی و سایت های میزبان را نشان می دهند که پیوندهای P2P را تولید می کنند . به طور خاص، ما یک مدل ساده را در اختیار می گذاریم که یک شرکت حقوقی قیمت آن را برای اطلاعات خوب تعیین می کند و یک سایت میزبان P2P تصمیم می گیرد سرمایه گذاری خود را برای بهبود کیفیت و دسترسی کالاهای اطلاعات مرتبط با سایت خود برای دانلود رایگان انجام دهد. در تجزیه و تحلیل، کاربران از بین محصولاتی که هم افقی و هم عمودی تفاوت دارند انتخاب می کنند. ما شرایطی را نشان می دهیم که در آن سودآوری شرکت های حقوقی ممکن است یا ممکن است از وجود یک شبکه P2P تحت تأثیر منفی قرار گیرد. علاوه بر این، ما قابلیت انعطاف پذیری سایت های میزبان P2P را برای توزیع کالاهای دیجیتال نشان می دهیم. رویکرد ما تحقیقات پیشین در مطالعه را گسترش می دهد تا رقابت کیفیت- قیمت بین شرکت های حقوقی و میزبان های شبکه P2P را بیشتر کند.

موضوعات مقاله