افشای اطلاعات مالی دولت و هزینه‌های تامین مالی بدهی آن ـ شواهد تجربی از اوراق قرضه سرمایه‌گذاری استان برای احداث شهری

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
16
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
38
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Local government debt Cost of debt financing Government financial information disclosure Government intervention Government audit
کلمات کلیدی :
بدهی دولت محلی؛ هزینه تامین مالی بدهی؛ افشای اطلاعات مالی دولت؛ مداخله دولت؛ ممیزی دولتی
عنوان فارسی :

افشای اطلاعات مالی دولت و هزینه‌های تامین مالی بدهی آن ـ شواهد تجربی از اوراق قرضه سرمایه‌گذاری استان برای احداث شهری

عنوان انگلیسی :

Disclosure of government financial information and the cost of local government’s debt financing—Empirical evidence from provincial investment bonds for urban construction

ژورنال :
China Journal of Accounting Research
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1755309116300016
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.cjar.2016.02.001
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 15

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 38

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Local government debt Cost of debt financing Government financial information disclosure Government intervention Government audit

کلمات کلیدی : بدهی دولت محلی؛ هزینه تامین مالی بدهی؛ افشای اطلاعات مالی دولت؛ مداخله دولت؛ ممیزی دولتی

عنوان فارسی : افشای اطلاعات مالی دولت و هزینه‌های تامین مالی بدهی آن ـ شواهد تجربی از اوراق قرضه سرمایه‌گذاری استان برای احداث شهری

عنوان انگلیسی : Disclosure of government financial information and the cost of local government’s debt financing—Empirical evidence from provincial investment bonds for urban construction

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1755309116300016چکیده انگلیسی
China’s slowing economic growth and rapid urbanization have made local government debt financing a significant issue. This study uses a sample of China’s provincial government data for the 2006–2012 period to examine the effect of the disclosure of financial information by local governments on their debt financing costs. The results show that financial information disclosure is conducive to public supervision and enhances government credibility, leading to a decrease in the cost of debt financing. Furthermore, increased government economic intervention increases the strength of the association between financial information disclosure and the cost of debt financing. Increased government audit prevention function weakens the strength of the association between financial information disclosure and the cost of debt financing.

چکیده فارسی
کاهش رشد اقتصادی چین و شهرنشینی سریع، مسئله تامین مالی بدهی‌های دولت محلی را به امری مهم تبدیل کرده است. این مطالعه از نمونه داده‌های دولت استان چین در دوره‌های 2006 تا 2012 برای بررسی تاثیر افشای اطلاعات مالی از سوی دولت‌های محلی در مورد هزینه‌های تامین بدهی استفاده کرده است. نتایج نشان می‌دهد که افشای اطلاعات مالی برای نظارت عمومی و تقویت اعتبار دولت انجام می‌شود و به کاهش هزینه تامین مالی بدهی منتج می‌شود. علاوه بر این، افزایش مداخله اقتصادی دولت موجب بهبود ارتباط بین افشای اطلاعات مالی و هزینه تامین مالی بدهی می‌شود. با افزایش ممیزی دولت، ارتباط میان افشای اطلاعات مالی و هزینه تامین مالی بدهی ضعیف می‌شود.

موضوعات مقاله