استفاده از هدایای مورد تنفر از دیدگاه رفتار مصرف‌کننده

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
3
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
18
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Consumer behavior Disliked gifts Use Latin America Recipient
کلمات کلیدی :
رفتار مصرف کننده، هدایای ناسازگار، استفاده از، آمریکای لاتین، گیرنده
عنوان فارسی :

استفاده از هدایای مورد تنفر از دیدگاه رفتار مصرف‌کننده

عنوان انگلیسی :

The use of disliked gifts from a consumer behavior perspective

ژورنال :
Journal of Business Research
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296315000806
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.02.008
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 2

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 18

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Consumer behavior Disliked gifts Use Latin America Recipient

کلمات کلیدی : رفتار مصرف کننده، هدایای ناسازگار، استفاده از، آمریکای لاتین، گیرنده

عنوان فارسی : استفاده از هدایای مورد تنفر از دیدگاه رفتار مصرف‌کننده

عنوان انگلیسی : The use of disliked gifts from a consumer behavior perspective

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296315000806چکیده انگلیسی
To use or not to use a disliked gift is a dilemma for recipients. Their choice will affect their relationship with the giver as well as marketing and business. However, the study of this topic is scarce in the consumer behavior discipline. Through a survey on 1269 adults in Ecuador, a Latin American country, this study identifies variables from the recipient, the giver, their relationship, and the gift. These variables provide the solution to the dilemma and, according to these findings, present implications for theory and practice.

چکیده فارسی
برای استفاده یا عدم استفاده از یک هدیه دوست نداشتن معضل دریافت کننده است. انتخاب آنها رابطه آنها با ارائه دهنده و همچنین بازاریابی و کسب و کار را تحت تاثیر قرار می دهد. با این حال، مطالعه این موضوع در نظم رفتاری مصرف کننده کم است. از طریق یک نظرسنجی در مورد 1269 بزرگسال در اکوادور، یک کشور آمریکای لاتین، این مطالعه متغیرهایی را از گیرنده، دهنده، روابط آنها و هدیه مشخص می کند. این متغیرها راه حلی برای معضل ارائه می دهند و براساس این یافته ها، پیامدهای تئوری و عملی را ارائه می دهند.

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی