رقابت توزیع و عملکرد چند منظوره مدیریت موجودی: تجزیه و تحلیل و شبیه سازی صنعت

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
13
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
37
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Co-opetition Inventory management Supply Chain Beer game Simulation
کلمات کلیدی :
همکاری، مدیریت موجودی، زنجیره تامین، بازی آبجو، شبیه سازی
عنوان فارسی :

رقابت توزیع و عملکرد چند منظوره مدیریت موجودی: تجزیه و تحلیل و شبیه سازی صنعت

عنوان انگلیسی :

Distribution co-opetition and multi-level inventory management performance: An industry analysis and simulation

ژورنال :
Journal of Purchasing and Supply Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1478409214000673
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.pursup.2014.09.002
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 37

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Co-opetition Inventory management Supply Chain Beer game Simulation

کلمات کلیدی : همکاری، مدیریت موجودی، زنجیره تامین، بازی آبجو، شبیه سازی

عنوان فارسی : رقابت توزیع و عملکرد چند منظوره مدیریت موجودی: تجزیه و تحلیل و شبیه سازی صنعت

عنوان انگلیسی : Distribution co-opetition and multi-level inventory management performance: An industry analysis and simulation

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1478409214000673چکیده انگلیسی
Research notes supply chains where competitors selling the same types of products at the same level of the supply chain may work together to achieve superior profits, using the term “co-opetition” to describe the phenomenon. Using a co-opetitive supply chain design in the bearing and power transmission industry as a practical guide, we develop a multi-level simulation to compare the effects of serial versus a co-opetitive supply chain design on inventory management, order fulfillment, and cost performance. Specifically, we examine supply chain network membership, product demand volatility, and in-transit shipping consolidation effects in our model. This research aims to (1) quantify the performance benefits to be expected from co-opetition and (2) examine the structural conditions present that may enable these co-opetitive networks to achieve value-added inventory cost and delivery performance. We find that the co-opetitive distribution strategies can significantly improve inventory management performance when supply chains have a larger number of competing products, manufacturer׳s product freight-billing allows for in-transit shipping, and supply networks have a longer reach.

چکیده فارسی
تحقیق به زنجیره های عرضه می پردازد در حالیکه رقبای فروش محصولات مشابه در همان سطح با استفاده از اصطلاح "مشارکت گروهی" برای توصیف این پدیده، زنجیره عرضه ممکن است با هم کار کنند تا سود بیشتری به دست آورند . با استفاده از یک طرح زنجیره تامین همکاری در صنایع حمل و انتقال انرژی به عنوان یک راهنمای عملی، یک شبیه سازی چند سطحی برای مقایسه اثرات توالی در مقابل یک طرح زنجیره تامین همکاری با مدیریت موجودی، اجرای سفارش و هزینه کارایی بدست می آوریم . به طور خاص،بررسی عضویت در شبکه زنجیره تامین، نوسانات تقاضای محصول، و اثرات تثبیت حمل و نقل در مدل ما است. این تحقیق با هدف (1) ارزیابی مزایای عملکردی که از رقابت مشترک انتظار می رود، و (2) بررسی شرایط ساختاری در حال حاضرکه می تواند این شبکه های مشارکتی را برای دستیابی به هزینه موجودی و عملکرد تحویل ارزش افزوده فعال سازد. ما دریافتیم که استراتژی های توزیع مشارکتی، می تواند به طور قابل توجهی بهبود عملکرد مدیریت موجودی را در هنگام زنجیره تامین، تعداد بیشتری از محصولات رقابتی، تولید کننده حمل و نقل، اجازه می دهد تا برای حمل و نقل، و شبکه های عرضه طولانی تر باشد .

موضوعات مقاله