یک مطالعه در مورد ارزیابی منابع آب خانگی، خواسته ها و کیفیت آن در منطقه تعطیلات شبه جزیره بدروم ترکیه

Elsevier تومان 29,000
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
10
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
52
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Population growth Drinking water Tourism Second home Water resources Water quality Bodrum peninsula Turkey
کلمات کلیدی :
رشد جمعیت، آب آشامیدنی، گردشگری، خانه دوم، منابع آب، کیفیت آب، شبه جزیره بدروم، ترکیه
عنوان فارسی :

یک مطالعه در مورد ارزیابی منابع آب خانگی، خواسته ها و کیفیت آن در منطقه تعطیلات شبه جزیره بدروم ترکیه

عنوان انگلیسی :

A study on assessing the domestic water resources, demands and its quality in holiday region of Bodrum Peninsula, Turkey

ژورنال :
Tourism Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517717300766
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.tourman.2017.03.024
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 52

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Population growth Drinking water Tourism Second home Water resources Water quality Bodrum peninsula Turkey

کلمات کلیدی : رشد جمعیت، آب آشامیدنی، گردشگری، خانه دوم، منابع آب، کیفیت آب، شبه جزیره بدروم، ترکیه

عنوان فارسی : یک مطالعه در مورد ارزیابی منابع آب خانگی، خواسته ها و کیفیت آن در منطقه تعطیلات شبه جزیره بدروم ترکیه

عنوان انگلیسی : A study on assessing the domestic water resources, demands and its quality in holiday region of Bodrum Peninsula, Turkey

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517717300766چکیده انگلیسی
The Bodrum peninsula is one of the more important tourist locations in Turkey. Due to an increasing population and tourism demand, water shortages have emerged as a significant problem during the summer months in recent years. It has now reached the point where the peninsula no longer has a sufficient, safe and continuous water supply to meet its needs. In this study, population projections of the peninsula until the year 2060 are provided along with estimates of the water needs of the population, the amount of water resources available and the resources that need to be developed to supply water of the required quality. It is concluded that, given population growth and tourist demands, in each of 2020, 2030, 2040, 2050 and 2060 water needs will be 23.47; 32.46; 45.52; 60,76 and 83.18 hm3/year.

چکیده فارسی
شبه جزیرۀ بدروم یکی از مکانهای مهم توریستی در ترکیه است. با توجه به افزایش جمعیت و نیاز گردشگری، کمبود آب در ماه های تابستان در سال های اخیر به عنوان یک مشکل مهم مطرح شده است. این اکنون به نقطه ای رسیده است که شبه جزیره دیگر برای تأمین نیازهایش تامین آب کافی، ایمن و پیوسته ندارد. در این مطالعه، پیش بینی های جمعیت شبه جزیره تا سال 2060 همراه با برآورد نیازهای آب جمعیت، میزان منابع آب موجود و منابع مورد نیاز برای تامین آب از کیفیت مورد نیاز ارائه می شود. نتیجه گیری می شود که با توجه به رشد جمعیت و نیاز گردشگری، در هر سال 2020، 2030، 2040، 2050 و 2060؛ نیاز آب به 23.47 ؛ 32.46؛ 45.52؛ 60.76 و 83.18 hm3 / yearخواهد رسید.

موضوعات مقاله


محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی

تومان 29,000