یک مدل رقابت قیمت مبتنی بر کیفیت دوگانه برای بازار بازیافت WEEE با یارانه دولتی

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
13
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
51
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Sustainability Reverse logistics Waste electrical and electronic equipment (WEEE) Recycling Government subsidy Formal and informal sectors
کلمات کلیدی :
پایداری، معکوس، تدارکات، تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی زباله، (WEEE) بازیافت، یارانه دولتی، بخش های رسمی و غیر رسمی
عنوان فارسی :

یک مدل رقابت قیمت مبتنی بر کیفیت دوگانه برای بازار بازیافت WEEE با یارانه دولتی

عنوان انگلیسی :

A dual channel, quality-based price competition model for the WEEE recycling market with government subsidy

ژورنال :
Omega
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305048315001449
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.omega.2015.07.002
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 51

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Sustainability Reverse logistics Waste electrical and electronic equipment (WEEE) Recycling Government subsidy Formal and informal sectors

کلمات کلیدی : پایداری، معکوس، تدارکات، تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی زباله، (WEEE) بازیافت، یارانه دولتی، بخش های رسمی و غیر رسمی

عنوان فارسی : یک مدل رقابت قیمت مبتنی بر کیفیت دوگانه برای بازار بازیافت WEEE با یارانه دولتی

عنوان انگلیسی : A dual channel, quality-based price competition model for the WEEE recycling market with government subsidy

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305048315001449چکیده انگلیسی
It is quite common to find both formal and informal sectors for processing waste electrical and electronic equipment (WEEE) in many emerging countries. Typically, the formal channel consists of recyclers with official qualifications for disassembling WEEE while the informal channel is dominated by unregulated recyclers. We develop a quality-based price competition model for the WEEE recycling market in a dual channel environment comprising both formal and informal sectors. The equilibrium acquisition prices and effects of government subsidy in the two channels are examined under four competitive scenarios. While government subsidy can support the formal sector, our analysis shows that at a higher quality level of waste, the marginal effect of subsidy is not as promising. When the quality of waste is high but the government subsidy is not substantial, the informal sector always has a competitive advantage. To promote the healthy development of the recycling industry the government should adjust the subsidy appropriately to limit the quality of waste at a high level suitable only for refurbishing in the informal sector. Our study also shows that both the formal and informal channels prefer high quality products. However, the informal recycler always has a better acquisition price to capture a bigger market share of used products than the formal recycler at the quality level of refurbishing for both recyclers. In a quality-pricing environment, as quality increases the acquisition prices in the two channels may crossover. This indicates that neither of the two channels always have a clear price advantage at all quality levels. We will not be able to obtain this result in a uniform pricing model. As such product quality is an important factor to consider in a competitive recycling market.

چکیده فارسی
در بسیاری از کشورهای نو ظهور، بخش های رسمی و غیر رسمی برای پردازش زباله های الکتریکی و الکترونیکی (WEEE) بسیار معمول است. به طور معمول، کانال رسمی متشکل از بازآفرینان با مدارک رسمی برای تفکیک WEEE است، در حالی که کانال غیر رسمی تحت کنترل مجدد ناکارآمد است. ما مدل رقابت قیمت مبتنی بر کیفیت برای بازار بازیافت WEEE را در یک محیط کانال دوگانه که شامل بخش های رسمی و غیر رسمی است، توسعه می دهیم. قیمت های به دست آوردن تعادل و اثرات یارانه دولتی در دو کانال تحت چهار سناریو رقابت مورد بررسی قرار می گیرد. در حالی که یارانه های دولتی می توانند بخش رسمی را پشتیبانی کنند، تجزیه و تحلیل ما نشان می دهد که با یک سطح بالاتر از کیفیت زباله، اثر منفی یارانه به عنوان امیدوار کننده نیست. وقتی کیفیت ضایعات بالا است اما یارانه دولتی قابل توجه نیست، بخش غیررسمی همیشه دارای مزیت رقابتی است. برای ارتقای رشد سالم صنعت بازیافت، دولت باید یارانه مناسب را تعدیل کند تا کیفیت ضایعات را در سطح بالایی که فقط برای بازسازی در بخش غیررسمی مناسب است محدود کند. مطالعه ما همچنین نشان می دهد که هر دو کانال های رسمی و غیر رسمی محصولات بازیافتی را با کیفیت بالا ترجیح می دهند. با این حال، بازیافت غیر رسمی همیشه قیمت خرید بهتر برای جذب سهم بازار بیشتر از محصولات مورد استفاده نسبت به یک بازیافت رسمی در سطح کیفیت تعمیر مجدد برای هر دو پردازنده را دارد . در یک محیط با کیفیت قیمت گذاری، به عنوان کیفیت افزایش قیمت خرید در دو کانال ممکن است متقاطع باشد. این نشان می دهد که هیچ یک از دو کانال همیشه مزیت قیمت مشخصی در تمام سطوح کیفیت ندارند. ما نمی توانیم این نتیجه را در یک مدل قیمت گذاری یکسان بدست آوریم. به همین دلیل کیفیت محصول یک عامل مهم در نظر گرفتن در بازار بازیافت رقابتی است.

موضوعات مقاله