اظهار نظر در مورد کریستوفرنس، جیکوبز و انتالایی (2012)، “شدت پرش پویا و حق بیمه ریسک: شواهد از بازده و گزینه های S & P 500”

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
5
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
8
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Compound Poisson jumps Risk premiums Analytical filtering Dynamic jump intensity
کلمات کلیدی :
پیمان ترکیب، پواسون، مزایای ریسک، فیلتر تحلیلی، شدت جهش پویا
عنوان فارسی :

اظهار نظر در مورد کریستوفرنس، جیکوبز و انتالایی (2012)، "شدت پرش پویا و حق بیمه ریسک: شواهد از بازده و گزینه های S & P 500"

عنوان انگلیسی :

A comment on Christoffersen, Jacobs, and Ornthanalai (2012), “Dynamic jump intensities and risk premiums: Evidence from S&P 500 returns and options”

ژورنال :
Journal of Financial Economics
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304405X14001780
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2014.08.004
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 4

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 8

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Compound Poisson jumps Risk premiums Analytical filtering Dynamic jump intensity

کلمات کلیدی : پیمان ترکیب، پواسون، مزایای ریسک، فیلتر تحلیلی، شدت جهش پویا

عنوان فارسی : اظهار نظر در مورد کریستوفرنس، جیکوبز و انتالایی (2012)، "شدت پرش پویا و حق بیمه ریسک: شواهد از بازده و گزینه های S & P 500"

عنوان انگلیسی : A comment on Christoffersen, Jacobs, and Ornthanalai (2012), “Dynamic jump intensities and risk premiums: Evidence from S&P 500 returns and options”

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304405X14001780چکیده انگلیسی
Christoffersen, Jacobs, and Ornthanalai (2012) (CJO) propose an interesting and useful class of generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (GARCH)-like models with dynamic jump intensity, and find evidence that the models not only fit returns data better than some commonly used benchmarks but also provide substantial improvements in option pricing performance. While such models pose difficulties for estimation and analysis, CJO propose an innovative approach to filtering intended to addresses them. However, some statistical issues arise that their approach leaves unresolved, with implications for the option pricing results. This note proposes a solution based on using the filter and estimator proposed by CJO but interpreted in the context of an alternative model. With respect to this model, the estimator is consistent, and likelihood-based model comparisons and hypothesis tests are valid.

چکیده فارسی
کریستوفرسن، جاکوبز و انتالایی (2012) (CJO) یک کلاس جالب و مفید از مدل های غیر همجنس متعارف انتزاعی به طور کلی (GARCH) را با شدت جهش پویا پیشنهاد می کنند و شواهدی را ارائه می دهند که مدل ها نه تنها مناسب داده ها را به ارمغان می آورد داده ها بهتر از برخی از معمول معیارها، اما همچنین بهبود قابل ملاحظه ای در عملکرد قیمت گذاری گزینه ها ارائه می دهد. در حالی که چنین مدل هایی برای برآورد و تحلیل مشکلاتی را ایجاد می کند، CJO یک رویکرد نوآورانه برای فیلتر کردن پیشنهاد می کند. با این حال، برخی از مسائل آماری مطرح می شود که رویکرد آنها به حل و فصل نمی رسد و پیامدهای آن برای نتایج قیمت گذاری گزینه است. این یادداشت پیشنهاد یک راه حل مبتنی بر استفاده از فیلتر و برآوردگر پیشنهاد شده توسط CJO است، اما در متن یک مدل جایگزین تفسیر شده است. با توجه به این مدل، برآوردگر سازگار است و مدلهای مبتنی بر احتمال مبتنی بر مقایسه و آزمون فرضیه معتبر است.

موضوعات مقاله