مقادیر آستانه پویا در درآمدمبتنی بر قرارداد

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
25
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
42
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Syndicated loans Financial covenants Covenant threshold trend Signaling hypothesis Incomplete debt contracting theory
کلمات کلیدی :
وام های سندیکا، ضمانت نامه های مالی، روند آستانه عهد، فرضیه نشانه ، نظریه قرارداد ناقص بدهی
عنوان فارسی :

مقادیر آستانه پویا در درآمدمبتنی بر قرارداد

عنوان انگلیسی :

Dynamic threshold values in earnings-based covenants

ژورنال :
Journal of Accounting and Economics
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165410115000518
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2015.07.004
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 24

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 42

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Syndicated loans Financial covenants Covenant threshold trend Signaling hypothesis Incomplete debt contracting theory

کلمات کلیدی : وام های سندیکا، ضمانت نامه های مالی، روند آستانه عهد، فرضیه نشانه ، نظریه قرارداد ناقص بدهی

عنوان فارسی : مقادیر آستانه پویا در درآمدمبتنی بر قرارداد

عنوان انگلیسی : Dynamic threshold values in earnings-based covenants

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165410115000518چکیده انگلیسی
We examine the role of dynamic covenant threshold values in syndicated loan agreements. We document that 45% of syndicated loans specify dynamic covenant thresholds in earnings-based covenants and that these changing thresholds typically become tighter over the life of a loan. We find that covenants with a tight trend provide an important signaling mechanism that meets the needs of borrowers that experience an inferior financial performance at loan initiation but expect future performance improvements. Specifically, we find that these covenants provide underperforming borrowers with a grace period by requiring less restrictive initial thresholds. At the same time, they allow these borrowers to credibly convey information to lenders about their future prospects via gradually more demanding subsequent thresholds. Our empirical evidence also suggests that while lenders entering into tight threshold trend covenant contracts receive weaker covenant protection over the grace period, they benefit from having stronger control rights in subsequent periods.

چکیده فارسی
ما نقش ارزش آستانه پیمان در قراردادهای وام سندی را بررسی می کنیم. ما اسناد می کنیم که 45 درصد از وام های سندیکایتی آستانه پیمان پیمان را در ضمانت های مبتنی بر درآمد مشخص می کند و این آستانه های تغییر یافته معمولا عمر طول وام را سخت تر می کنند. ما متوجه می شویم که ضمانت نامه هایی با روند تنگ، یک مکانیزم مهم برای نشان دادن است که نیازهای وام گیرندگان را تامین می کند که دارای عملکرد مالی پایین تر در شروع وام هستند، اما انتظار می رود بهبود عملکرد در آینده. به طور خاص، ما می بینیم که این پیمان ها با نیاز به آستانه های اولیه کمتر محدود، وام گیرنده های نامناسب را با یک مهلت زمانی ارائه می کنند. در عین حال، آنها اجازه می دهد که این وام گیرندگان به طور قابل اعتماد انتقال اطلاعات به وام دهندگان در مورد چشم انداز آینده خود را از طریق آستانه های بعدی به تدریج بیشتر خواستار. شواهد تجربی ما همچنین نشان می دهد که در حالی که وام دهندگان وارد قراردادهای آتی آستانه تنگ، قراردادهای ضمانت ضمانت ضعیفی را درمورد فساد دریافت می کنند، آنها از داشتن حقوق کنترل بیشتری در دوره های بعدی بهره مند می شوند.

موضوعات مقاله