ملاحظات اقتصادی و محیطی در یک سیستم کنترل موجودی با تصمیم گیری یکپارچه حمل و نقل

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
24
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
83
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Sustainability Inventory control Transportation Stochastic demand
کلمات کلیدی :
پایداری، کنترل انبار، حمل و نقل، تقاضای تقریبی
عنوان فارسی :

ملاحظات اقتصادی و محیطی در یک سیستم کنترل موجودی با تصمیم گیری یکپارچه حمل و نقل

عنوان انگلیسی :

Economic and environmental considerations in a continuous review inventory control system with integrated transportation decisions

ژورنال :
Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1366554515001064
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.tre.2015.05.006
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 23

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 83

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Sustainability Inventory control Transportation Stochastic demand

کلمات کلیدی : پایداری، کنترل انبار، حمل و نقل، تقاضای تقریبی

عنوان فارسی : ملاحظات اقتصادی و محیطی در یک سیستم کنترل موجودی با تصمیم گیری یکپارچه حمل و نقل

عنوان انگلیسی : Economic and environmental considerations in a continuous review inventory control system with integrated transportation decisions

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1366554515001064چکیده انگلیسی
Sustainability throughout supply chains is gaining more importance and re-planning inventory operations can help companies curb emissions. In this study, we present two bi-objective integrated continuous review inventory control and transportation models with less-than-truckload and truckload carriers. Solution methods to approximate the Pareto Frontiers are proposed. Numerical studies illustrate the effects of demand variance and lead time on expected costs and carbon emissions as well as the changes in expected costs and carbon emissions due to sustainability considerations. Sample examples illustrate the use of the methods to compare different carriers in terms of not only economic but also environmental considerations.

چکیده فارسی
پایداری در سراسر زنجیره های تأمین، اهمیت بیشتری را به دست می آورد و برنامه ریزی مجدد برنامه های موجود، می تواند به کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه کمک کند. در این مطالعه، ما بررسی دو مدل کنترل و حمل و نقل مستمر یکپارچه دو هدفه با حمل و نقل کمتر از ماشین سنگین و کامیون را ارائه می کنیم. روش های حل برای تقریب مرزهای پارتو پیشنهاد شده است. مطالعات عددی نشان دهنده تأثیر واریانس تقاضا و زمان در هزینه های پیش بینی شده و انتشار کربن و همچنین تغییرات در هزینه های مورد انتظار و انتشار کربن به دلیل ملاحظات پایداری است. نمونه های استفاده از روش های مختلف برای مقایسه حامل های مختلف را از نظر ملاحظات اقتصادی و همچنین محیط زیست نشان می دهد.

موضوعات مقاله