آیا کیفیت آموزش و پرورش و تعداد زیاد آنها مهم است؟ شواهد بر سرمایه انسانی و بهره وری در یونان

Elsevier تومان 19,000
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
11
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
80
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Labor productivity Growth Human capital Regional data Panel data
کلمات کلیدی :
بهره وری کار، رشد سرمایه انسانی، داده های منطقه ای، داده های پانل
عنوان فارسی :

آیا کیفیت آموزش و پرورش و تعداد زیاد آنها مهم است؟ شواهد بر سرمایه انسانی و بهره وری در یونان

عنوان انگلیسی :

Do education quality and spillovers matter? Evidence on human capital and productivity in Greece

ژورنال :
Economic Modelling
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264999316000274
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.econmod.2016.01.015
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 80

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Labor productivity Growth Human capital Regional data Panel data

کلمات کلیدی : بهره وری کار، رشد سرمایه انسانی، داده های منطقه ای، داده های پانل

عنوان فارسی : آیا کیفیت آموزش و پرورش و تعداد زیاد آنها مهم است؟ شواهد بر سرمایه انسانی و بهره وری در یونان

عنوان انگلیسی : Do education quality and spillovers matter? Evidence on human capital and productivity in Greece

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264999316000274چکیده انگلیسی
This paper estimates production functions for Greek regions over 1971–2011, using census data on educational human capital. We construct rich human capital series, where data for employees are decomposed according to their education level. In addition, we take into account possible effects due to education quality and spillovers. Our evidence shows that human capital has a strong positive association with labor productivity through upper secondary and tertiary education, while primary education exhibits a negative relationship and lower secondary education does not exhibit any association with productivity. Tertiary education spillovers along with a number of education quality indicators present a significant positive relationship with productivity. Overall, findings suggest that policy makers should account for education quality as well as spillovers and direct their efforts toward a more efficient and enhanced education system with emphasis on high education levels to improve labor productivity overall and reduce spatial productivity disparities.

چکیده فارسی
این مقاله عملکرد توابع تولید مناطق یونان را در سال های 1971 تا 2011 با استفاده از اطلاعات سرشماری در مورد سرمایه انسانی آموزشی تخمین می زند. ما مجموعه سرمايه انسانی غنی را به وجود می آوريم، در حالي که داده ها برای کارکنان با توجه به سطح تحصيلات آنها تجزيه می شوند. علاوه بر این، ما با توجه به کیفیت آموزش و پرورش، به تاثیرات احتمالی توجه می کنیم. شواهد ما نشان می دهد که سرمایه انسانی با افزایش بهره وری نیروی کار از طریق تحصیلات عالی و تحصیلات عالی ارتباط مثبت دارد، در حالیکه تحصیلات ابتدایی یک رابطه منفی دارد و آموزش متوسطه پایین تر ارتباطی با بهره وری ندارد. تعداد زیاد آموزش عالی در کنار تعدادی از شاخص های کیفیت آموزش، رابطه صعودی و مثبت با بهره وری را نشان می دهد. به طور کلی، یافته های نشان می دهد که سیاست گذاران باید کیفیت آموزش و پرورش را در نظر بگیرند و تلاش های خود را در راستای یک سیستم آموزشی کارآمد و پیشرفته با تاکید بر سطوح آموزش عالی جهت بهبود بهره وری کار در کل و کاهش تفاوت های بهره وری فضایی هدایت کنند.

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی

تومان 19,000