تاثیر کنترل داخلی ضعیف بانک‌های تجاری بر مقررات و کاهش ارزش انباشته

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
12
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
23
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Loan loss reserves Loan loss provisions Internal control weaknesses
کلمات کلیدی :
کاهش ارزش انباشته؛ مقررات وام زیان‌ده؛ ضعف کنترل داخلی
عنوان فارسی :

تاثیر کنترل داخلی ضعیف بانک‌های تجاری بر مقررات و کاهش ارزش انباشته

عنوان انگلیسی :

The effect of commercial banks' internal control weaknesses on loan loss reserves and provisions

ژورنال :
Journal of Contemporary Accounting & Economics
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1815566916000059
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jcae.2016.02.004
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 23

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Loan loss reserves Loan loss provisions Internal control weaknesses

کلمات کلیدی : کاهش ارزش انباشته؛ مقررات وام زیان‌ده؛ ضعف کنترل داخلی

عنوان فارسی : تاثیر کنترل داخلی ضعیف بانک‌های تجاری بر مقررات و کاهش ارزش انباشته

عنوان انگلیسی : The effect of commercial banks' internal control weaknesses on loan loss reserves and provisions

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1815566916000059چکیده انگلیسی
This study examines whether the material internal control weaknesses (ICW) of commercial banks affect loan loss reserves and provisions. Bank regulators have been keen to improve the internal control procedures of banks in order to obtain accurate estimates of loan loss exposures. GAO (1991, 1994) reports that loan-loss reserves are often determined based on historical loss rates even for large loans, rather than individual loan impairment assessments, and the reported loan loss reserves include substantial amounts of supplemental reserves that are not linked to the loan loss exposure. We expect and find that banks with material ICW have, on average, higher loan loss reserves and provisions in years of ICW than those without ICW. We also find that ICW banks with successful remedial actions no longer have higher levels of loan loss reserves or provisions in the next year, while banks that report material ICW in both the current and following year continue to have significantly higher amounts of loan loss reserves and provisions in the next year.

چکیده فارسی
این مطالعه به بررسی این مسئله می‌پردازد که آیا ضعف کنترل داخلی (ICW) در بانک‌های تجاری، بر مقررات و کاهش ارزش انباشته تاثیر دارد؟ قانون‌گذاران بانکی مشتاق بهبود روال‌های کنترل داخلی بانک‌ها به منظور برآورد دقیق وام‌های زیان‌ده بوده‌اند. GAO (1994، 1991) گزاش می دهد که کاهش ارزش انباشته اغلب براساس نرخ زیان تاریخی حتی برای وام‌های کلان به جای ارزیابی اختلال در وام‌های فردی مبتنی است گزارش کرده که کاهش ارزش انباشته شامل مقادیر انباشته‌های تکمیلی اصلی است که به وام‌های زیان‌ده مرتبط نبوده است. ما انتظار داریم و دریافتیم که بانک‌های متاثر از ICW به طور میانگین از مقررات و کاهش ارزش انباشته بیشتری در سال‌های ICW در مقایسه با سال‌های بدون تاثیر ICW برخوردار بوده‌اند. همچنین دریافتیم که بانک‌های ICW با اقدامات اصلاحی موفق دیگر از سطوح بالای کاهش ارزش انباشت در سال‌های آتی برخوردار نیست، در حالی که بانک‌هایی که ICW را در سال جاری و آتی گزارش می‌کنند به برخورداری از مقادیر بسیار بالای کاهش ارزش انباشت و مقررات در سال‌های آتی ادامه داده‌اند.

موضوعات مقاله