تأثیر اتحاد و پیوستن به تحقیق و توسعه زودهنگام یا اواخر نوآوری

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
5
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
26
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Inbound open innovation Contract timing Effort Nash best solution
کلمات کلیدی :
نوآوری علنی در دسترس، زمان قرارداد، تلاش، بهترین راه حل نش
عنوان فارسی :

تأثیر اتحاد و پیوستن به تحقیق و توسعه زودهنگام یا اواخر نوآوری

عنوان انگلیسی :

The effect of early or late R&D inbound alliance on innovation

ژورنال :
Journal of Business Research
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296315004804
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.10.057
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 4

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 26

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Inbound open innovation Contract timing Effort Nash best solution

کلمات کلیدی : نوآوری علنی در دسترس، زمان قرارداد، تلاش، بهترین راه حل نش

عنوان فارسی : تأثیر اتحاد و پیوستن به تحقیق و توسعه زودهنگام یا اواخر نوآوری

عنوان انگلیسی : The effect of early or late R&D inbound alliance on innovation

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296315004804چکیده انگلیسی
In the research-and-development (R&D) supply chain, firms can agree an inbound alliance at different times along the R&D process; this decision affects the supplier's effort and the innovation that firms achieve at the end of the agreement. Because the supplier's effort is not entirely observable, firms cannot enforce effort contractually. Early contracts demand greater effort and offer risk-sharing opportunities; in late contracts suppliers have a stronger ex-ante bargaining-power position because of the shorter (and less risky) contract length and the experience suppliers already have. This study argues that later inbound alliances allow a higher innovation value when both partners exert maximum effort and the partner in charge of the explorative burden of the research wants to maximize the payoff and a Cobb–Douglas's research production function links partners efforts (inputs) with innovation (output).

چکیده فارسی
در زنجیره تامین تحقیق و توسعه (تحقیق و توسعه)، شرکت ها می توانند در زمان های مختلف در طول فرایند تحقیق و توسعه، یک اتحاد ورودی را به توافق برسند. این تصمیم روی تلاش عرضه کننده و نوآوری که شرکت ها در پایان توافق به دست می آورند تأثیر می گذارد. از آنجا که تلاش های تامین کننده به طور کامل قابل مشاهده نیست، شرکت ها نمی توانند کار را به طور قراردادی انجام دهند. قراردادهای اولیه خواستار تلاش بیشتر و ارائه فرصت های به اشتراک گذاری خطر هستند. در اواخر قراردادها، تامین کنندگان موقعیت قوی تر از چانه زنی ex-ante را به دلیل کمترین (و کمتر مخاطره آمیز) مدت قرارداد و تامین کنندگان تجربه از قبل داشته اند. این مطالعه استدلال می کند که اتحادیه های وارداتی بعدا به ارزش نوآوری بالاتر می رسند زمانی که هر دو طرف به حداکثر تلاش می کنند و همکاران مسئول بار کاوش در این تحقیق می خواهند بازده را به حداکثر برسانند و تابع تولید تحقیق کوب داگلاس تلاش های (تلاش) نوآوری (خروجی).

موضوعات مقاله