اثرات سیستم کاری با کارآیی بالا بر سلامت کارکنان بیمارستان: مشاهداتی از یونان

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
15
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
111
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Burnout Greece Health care High performance work systems HPWS Job satisfaction Well-being
کلمات کلیدی :
مراقبت های بهداشتی بورنوت یونان ، سیستم های کارآمد بالا HPWS، رضایت شغلی، رفاه
عنوان فارسی :

اثرات سیستم کاری با کارآیی بالا بر سلامت کارکنان بیمارستان: مشاهداتی از یونان

عنوان انگلیسی :

The effects of high-performance work systems on hospital employees' work-related well-being: Evidence from Greece

ژورنال :
European Management Journal
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263237316000074
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.emj.2016.01.005
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 14

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 111

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Burnout Greece Health care High performance work systems HPWS Job satisfaction Well-being

کلمات کلیدی : مراقبت های بهداشتی بورنوت یونان ، سیستم های کارآمد بالا HPWS، رضایت شغلی، رفاه

عنوان فارسی : اثرات سیستم کاری با کارآیی بالا بر سلامت کارکنان بیمارستان: مشاهداتی از یونان

عنوان انگلیسی : The effects of high-performance work systems on hospital employees' work-related well-being: Evidence from Greece

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263237316000074چکیده انگلیسی
Following an employee-centric approach and based on the social and economic exchange theories, this study examines the effects of High Performance Work Systems (HPWS) on employees' work-related well-being, such as emotional exhaustion, work engagement and consequently their job satisfaction. Partial Least Squares (PLS) Structural Equation Modeling (SEM) was used on a sample of 297 clinicians (doctors, and nurses) across seven Greek regional hospitals. The findings demonstrated that the HPWS effects on employee outcomes can be influenced by their perceived nature of the exchange relationship with their employers. Specifically, it was indicated that if employees perceive their relationship with the hospitals as a social exchange, emotional exhaustion tends to decrease. On the other hand, an economic exchange relationship decreases the possibility that HPWS leads to work engagement. Last but not least, employees' job satisfaction was negatively associated with emotional exhaustion, and positively with work engagement. Finally, implications are drawn for the management of employees in the healthcare sector.

چکیده فارسی
به دنبال یک رویکرد کارمند محور و بر اساس نظریه های تبادل اجتماعی و اقتصادی، این مطالعه به بررسی اثرات سیستم های کارآیی بالا (HPWS) بر رضایت شغلی کارکنان مانند خستگی عاطفی، مشارکت در کار و در نتیجه رضایت آنها ازکار است . مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) برای مدل های جزئی (PLS) برای نمونه ای از 297 پزشک (پزشک و پرستار) در 7 بیمارستان منطقه یونانی استفاده شد. یافته ها نشان داد که اثر HPWS بر نتایج کارکنان می تواند تحت تأثیر ماهیت درک آنها از مبادله با کارفرمایان باشد. به طور خاص، نشان داده شد که اگر کارکنان رابطه خود را با بیمارستان ها به عنوان مبادله اجتماعی درک کنند، خستگی احساسی کاهش میابد . از سوی دیگر، یک رابطه مبادله اقتصادی احتمال این که HPWS منجر به مشارکت در کار می شود را کاهش می دهد. آخرين و مهمتر از همه، رضايت شغلي كاركنان با خستگي عاطفي منفي و با مشاركت كار مثبت همراه بود. در نهایت، نتایج برای مدیریت کارکنان بخش بهداشت و درمان به کار گرفته می شود.

موضوعات مقاله