تأثیرات و زمانهای ناشی از تاخیر تحقیق و توسعه در برزیل

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
8
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
52
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Government's innovation Capital goods industry Spillovers R&D Time lags
کلمات کلیدی :
نوآوری دولت، صنعت کالاهای صنعتی، انفجار، تحقیق و توسعه، زمان تأخیر
عنوان فارسی :

تأثیرات و زمانهای ناشی از تاخیر تحقیق و توسعه در برزیل

عنوان انگلیسی :

The effects and time lags of R&D spillovers in Brazil

ژورنال :
Technology in Society
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160791X15300063
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2016.10.002
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 52

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Government's innovation Capital goods industry Spillovers R&D Time lags

کلمات کلیدی : نوآوری دولت، صنعت کالاهای صنعتی، انفجار، تحقیق و توسعه، زمان تأخیر

عنوان فارسی : تأثیرات و زمانهای ناشی از تاخیر تحقیق و توسعه در برزیل

عنوان انگلیسی : The effects and time lags of R&D spillovers in Brazil

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160791X15300063چکیده انگلیسی
Government's innovation investments for science intensive sectors, such as the capital goods industry for developing countries play an important role in technology dissemination; however, few studies have addressed this issue. This study is conducted in the framework of a developing economy (Brazil), and aims to estimate the spillover effects throughout the industry resulting from public investment in innovation, as well as the spillovers of R&D and management investment performed by the capital goods industry through the rest of the industrial sector, and also the time lapse between the occurrence of innovative investment and output growth due to such expenditures. The results of the estimated econometric model exhibit significant and positive spillover effects by the government R&D expenditures for the capital goods industry with a three-year lapse, as well as a one-year lag for the occurrence of output effects on the other companies of the manufacturing sector, resulting from innovative investments by the capital goods industry.

چکیده فارسی
سرمایه گذاری های نوآورانه دولت برای بخش های فشرده علمی، مانند صنعت کالاهای سرمایه ای برای کشورهای در حال توسعه، نقش مهمی در انتشار فناوری دارند. با این حال، مطالعات اندکی به این موضوع پرداخته اند. این مطالعه در چارچوب یک اقتصاد در حال توسعه (برزیل) انجام شده است و هدف آن برآورد اثرات ناگهانی در صنعت است که ناشی از سرمایه گذاری عمومی در نوآوری، و همچنین گسترش سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه و سرمایه گذاری مدیریت توسط صنعت کالاهای سرمایه ای از طریق بقیه بخش صنعت، و همچنین زمان بین وقوع سرمایه گذاری نوآورانه و رشد تولید ناشی از چنین هزینه ای است. نتایج مدل تخمین زده شده اقتصادي اثرات قابل توجه و مثبت را از طریق هزینه های تحقیق و توسعه دولت برای صنعت کالاهای صنعتی با گذشت سه ساله و همچنین یک تاخیر یک ساله برای وقوع اثرات خروجی بر روی دیگر شرکت های بخش تولید، ناشی از سرمایه گذاری نوآورانه توسط صنعت کالاهای سرمایه ای است.

موضوعات مقاله