روش های راه حل کارآمد برای مدل های برنامه ریزی خطی برای انتقال کانتینرهای خالی در شبکه های حمل و نقل داخل کشور

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
8
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
26
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Foldable container Empty container Hinterland transportation
کلمات کلیدی :
کانتینر قابل انعطاف، کانتینر خالی، حمل و نقل مناطق داخلی کشور
عنوان فارسی :

روش های راه حل کارآمد برای مدل های برنامه ریزی خطی برای انتقال کانتینرهای خالی در شبکه های حمل و نقل داخل کشور

عنوان انگلیسی :

Efficient solution methods for the integer programming models of relocating empty containers in the hinterland transportation network

ژورنال :
Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S136655451730724X
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.tre.2017.10.008
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 26

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Foldable container Empty container Hinterland transportation

کلمات کلیدی : کانتینر قابل انعطاف، کانتینر خالی، حمل و نقل مناطق داخلی کشور

عنوان فارسی : روش های راه حل کارآمد برای مدل های برنامه ریزی خطی برای انتقال کانتینرهای خالی در شبکه های حمل و نقل داخل کشور

عنوان انگلیسی : Efficient solution methods for the integer programming models of relocating empty containers in the hinterland transportation network

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S136655451730724Xچکیده انگلیسی
Shintani et al. (2010) developed five integer programming models to analyze the effects of using foldable containers in hinterland transportation. They solved the models using a general purpose integer programming algorithm and mentioned that other powerful solution methods are needed to solve a large size model. In this paper, we develop analytical solutions for two of their models and show that a network flow algorithm solves another two models.

چکیده فارسی
شینتانی و همکاران (2010) پنج مدل برنامه ريزي عددي را براي تجزيه و تحليل اثرات استفاده از مخازن تاشو در حمل و نقل درون مرزي ارائه داده است. آنها مدل ها را با استفاده از یک الگوریتم برنامه ریزی عدد صحیح کلی حل می کنند و ذکر کرده اند که برای حل یک مدل با اندازه بزرگ لازم است سایر روش های راه حل قدرتمند نیز باشد. در این مقاله، ما راه حل های تحلیلی برای دو مدل از آنها را توسعه می دهیم و نشان می دهیم که یک الگوریتم جریان شبکه دو مدل دیگر را حل می کند.

موضوعات مقاله