بازارهای الکتریکی و رفتارهای انحصاری: تاثیر یک ساختار مولتی مارکت

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
15
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
40
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Electricity Competition Multimarket Vertical integration Parallel pricing Oligopoly profit
کلمات کلیدی :
برق، رقابت، مولتی مارکت، ادغام عمودی، قیمت گذاری موازی، سود انحصار فروش
عنوان فارسی :

بازارهای الکتریکی و رفتارهای انحصاری: تاثیر یک ساختار مولتی مارکت

عنوان انگلیسی :

Electricity markets and oligopolistic behaviors: The impact of a multimarket structure

ژورنال :
Research in International Business and Finance
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0275531914000245
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2014.04.004
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 14

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 40

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Electricity Competition Multimarket Vertical integration Parallel pricing Oligopoly profit

کلمات کلیدی : برق، رقابت، مولتی مارکت، ادغام عمودی، قیمت گذاری موازی، سود انحصار فروش

عنوان فارسی : بازارهای الکتریکی و رفتارهای انحصاری: تاثیر یک ساختار مولتی مارکت

عنوان انگلیسی : Electricity markets and oligopolistic behaviors: The impact of a multimarket structure

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0275531914000245چکیده انگلیسی
The article analyses the development of retail competition in electricity markets, compares market structures and performance in Great Britain and Norway, and concludes that there is no satisfactory outcome in a multimarket setting like Great Britain. We study differences in retail profits between Norway and Great Britain, both considered as benchmarks for competitive markets. We highlight the price parallelism of British suppliers whatever the trend of wholesale prices. These behaviors contrast with the small and stable retail mark-ups in each group of suppliers in Norway. The main explanation comes from the combination of vertical integration and multimarket setting, which allows parallel pricing behaviors in the British retail market. We also evaluate the impact of other factors that influence the dynamic of retail competition: national fuel mixes and institutional design of retail and wholesale markets. However, we demonstrate that a multimarket setting, which is a major feature of most retail markets, remains the main determinant of oligopolistic profit. Remedies must be implemented to correct these market imperfections.

چکیده فارسی
در این مقاله، توسعه رقابت خرده فروشی در بازارهای برق، مقایسه ساختار بازار و عملکرد در انگلستان و نروژ، تجزیه و تحلیل می شود و نتیجه می گیرد که هیچ نتیجه ای رضایت بخش در بازار چندتایی مانند بریتانیا وجود ندارد. ما تفاوت های سود خرده فروشی بین نروژ و بریتانیا را بررسی می کنیم که هر دو به عنوان معیار برای بازارهای رقابتی محسوب می شوند. ما بر اساس همبستگی قیمت تامین کنندگان بریتانیایی هرچه روند قیمت های عمده فروشی را برجسته می کنیم. این رفتارها در مقایسه با خرده فروشی های کوچک و پایدار خرده فروشی در هر گروه از تامین کنندگان در نروژ. توضیح اصلی این است که ترکیبی از ادغام عمودی و تنظیم چند بازار است که به رفتارهای قیمت گذاری موازی در بازار خرده فروشی انگلستان اجازه می دهد. ما همچنین تأثیر سایر عواملی را که بر پویایی رقابت خرده فروشی اثر می گذاریم را بررسی می کنیم: مخلوط سوخت ملی و طراحی سازمانی بازارهای خرده فروشی و عمده فروشی. با این حال، ما نشان می دهیم که تنظیم چند بازار که یکی از مهم ترین ویژگی های بیشتر بازار خرده فروشی است، عامل اصلی سود سود الگاپولیسم است. برای اصلاح این نواقص بازار باید اقدامات لازم انجام شود.

موضوعات مقاله