گزارش مربوط به پروژه سد سه دره : سه روش برای برآورد هزینه های رسوب غیر قابل تجدید

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
7
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
45
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
EMergy accounting Sediment Environmental sustainability index Three Gorges Project
کلمات کلیدی :
حسابداری تجارتی، رسوب، شاخص پایداری محیطی، پروژه سه دره
عنوان فارسی :

گزارش مربوط به پروژه سد سه دره : سه روش برای برآورد هزینه های رسوب غیر قابل تجدید

عنوان انگلیسی :

EMergy accounting for the Three Gorges Dam project: three scenarios for the estimation of non-renewable sediment cost

ژورنال :
Journal of Cleaner Production
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652615015826
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.10.110
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 45

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : EMergy accounting Sediment Environmental sustainability index Three Gorges Project

کلمات کلیدی : حسابداری تجارتی، رسوب، شاخص پایداری محیطی، پروژه سه دره

عنوان فارسی : گزارش مربوط به پروژه سد سه دره : سه روش برای برآورد هزینه های رسوب غیر قابل تجدید

عنوان انگلیسی : EMergy accounting for the Three Gorges Dam project: three scenarios for the estimation of non-renewable sediment cost

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652615015826چکیده انگلیسی
Dam construction conflicts are typically multidimensional, complex, and dynamic. Until recently, the environmental impact assessment of large dam projects was not fully acknowledged due to the uncertainty of the issue and the current knowledge on the accountability of ecological services. The measurement on the sustainability of the production system with a holistic view are thus of great relevance for the decision makers to implement the sustainable energy policy. In this paper, an integrated EMergy accounting was presented for assessing how the Three Gorges Dam project has performed based on the sustainability criteria. We quantified each EMergy flow component of energy, material and purchased input with available data in an assumed 100-year lifetime run. Special attention is focused on three simplified scenarios for estimating the EMergy cost of sediment. Our results showed that when the EMergy cost of sediment was counted, the Environmental Sustainability Index decreased dramatically with the increasing of the nonrenewable input. The results serve as a reminder of the necessity to apply different transformities for sediment EMergy cost in any hydro project, depending on the unique ecological service of sediment in the local river system. However, due to the high intensity of local renewable EMergy flow, the Environmental Loading Ratios and the Investment Ratios of the Three Gorges Dam system were relatively low. In spite the fluctation, the Environmental Sustainability Index remained higher than that of China in 1996, no matter the sediment EMergy cost was included or not.

چکیده فارسی
درگیری های ساخت سد معمولا چند بعدی، پیچیده و پویا هستند. تا همین اواخر ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه های بزرگ سد به علت عدم قطعیت موضوع و دانش موجود در مورد مسئولیت پذیری خدمات زیست محیطی به طور کامل پذیرفته نشد. بنابراین سنجش پایداری سیستم تولید با یک دید کلی، برای تصمیم گیرندگان برای اجرای سیاست انرژی پایدار اهمیت زیادی دارد. در این مقاله، برای ارزیابی نحوه انجام پروژه سد سه گره براساس معیارهای پایداری، یک حسابداری ارزیابی تلفیقی ارائه شده است. ما مقدار هر مولفه جریان انرژي، مواد و خریداری شده را با داده های موجود در یک دوره عمر 100 ساله تصدیق کردیم. توجه ویژه به سه سناریو ساده برای تخمین هزینه های اورژانسی رسوبات متمرکز شده است. نتایج ما نشان داد که هنگامی که هزینه امارتی رسوبات محاسبه شد، شاخص پایداری محیطی به طور چشمگیری با افزایش میزان ورودی غیر قابل احیا کاهش یافت. این نتایج به عنوان یادآوری ضرورت استفاده از تحولات مختلف برای هزینه های اورانیوم رسوب در هر پروژه هیدرولیک، بسته به خدمات زیست محیطی منحصر به فرد رسوب در سیستم رودخانه محلی، یادآوری می شود. با این حال، با توجه به شدت جریان جریان تجدید پذیر محلی، مقادیر بار زیست محیطی و نسبت سرمایه گذاری سیستم سد سه گره نسبتا کم بود. به رغم تحولات، شاخص پایداری زیست محیطی در سال 1996 بیش از چین بود، صرفنظر از اینکه آیا هزینه اوراق قرضه رسوب شامل بود یا خیر.

موضوعات مقاله