تست تأثیر مشارکت کارکنان، محیط کار و یادگیری سازمانی بر تعهد سازمانی

Elsevier تومان 19,000
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
9
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
56
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Education sector organizational commitment organizational learning work engagement work environment.
کلمات کلیدی :
بخش آموزش، تعهد سازمانی، یادگیری سازمانی، تعامل با کار، شرایط کاری.
عنوان فارسی :

تست تأثیر مشارکت کارکنان، محیط کار و یادگیری سازمانی بر تعهد سازمانی

عنوان انگلیسی :

Testing the Effects of Employee Engagement, Work Environment, and Organizational Learning on Organizational Commitment

ژورنال :
Procedia - Social and Behavioral Sciences
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042816310746
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.07.139
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 56

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Education sector organizational commitment organizational learning work engagement work environment.

کلمات کلیدی : بخش آموزش، تعهد سازمانی، یادگیری سازمانی، تعامل با کار، شرایط کاری.

عنوان فارسی : تست تأثیر مشارکت کارکنان، محیط کار و یادگیری سازمانی بر تعهد سازمانی

عنوان انگلیسی : Testing the Effects of Employee Engagement, Work Environment, and Organizational Learning on Organizational Commitment

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042816310746چکیده انگلیسی
Organizational commitment is one of the most widely researched topics in the field of organizational behaviour. The main objective of this study is to test the effects of work engagement, organizational learning, and work environment on organizational commitment in higher education sector. To achieve this objective, the data was collected using an online survey from 242 employees at public universities in northern Malaysia. The collected data was analysed using SPSS and Structural Equation Modeling (SEM). The findings indicated that employee engagement has a significant positive effect on organizational commitment. It was also found that work environment has a significant positive impact on organizational commitment. Finally, the outcomes of this study confirmed that organizational learning has a significant positive effect on organizational commitment. These findings provide useful insights and suggestions for the management in higher educational institutions to learn developing organizational commitment among their employees by adopting effective human resource practices that could ultimately lead organizational competitiveness and increased performance.

چکیده فارسی
تعهد سازمانی یکی از موضوعات مهم در زمینه رفتار سازمانی است. هدف اصلی این مطالعه بررسی اثرات تعامل کار، یادگیری سازمانی و محیط کار بر تعهد سازمانی در بخش آموزش عالی است. برای دستیابی به این هدف، داده ها با استفاده از نظرسنجی آنلاین از 242 کارمند در دانشگاه های عمومی در شمال مالزی جمع آوری شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. يافته های پژوهش نشان داد که تعامل کارکنان تأثير مثبتی بر تعهد سازمان دارد. همچنین مشخص شد که محیط کاری تاثیر مثبتی بر تعهد سازمانی دارد. در نهایت نتایج این مطالعه نشان داد که یادگیری سازمانی تاثیر مثبتی بر تعهد سازمان دارد. این یافته ها، بینش و مفاهیم مفیدی را برای مدیریت در موسسات آموزشی به منظور یادگیری تعهد سازمانی سازمانی در میان کارکنان خود، با اتخاذ شیوه های موثر منابع انسانی که در نهایت منجر به رقابت سازمانی و افزایش عملکرد می شود، فراهم می کند.

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی

تومان 19,000