مالکیت سهامداران و هزینه سرمایه

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
12
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
60
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Shared capitalism employee ownership Corporate governance Cost of equity Cost of debt Cost of capital Agency conflicts
کلمات کلیدی :
مالکیت کارکنان متعلق به سرمایه داری، ریاست شرکت، هزینه حقوق صاحبان سهام، هزینه بدهی، هزینه سرمایه، اختلافات آژانس
عنوان فارسی :

مالکیت سهامداران و هزینه سرمایه

عنوان انگلیسی :

Employee stock ownership and the cost of capital

ژورنال :
Research in International Business and Finance
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0275531916304524
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2017.04.007
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 60

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Shared capitalism employee ownership Corporate governance Cost of equity Cost of debt Cost of capital Agency conflicts

کلمات کلیدی : مالکیت کارکنان متعلق به سرمایه داری، ریاست شرکت، هزینه حقوق صاحبان سهام، هزینه بدهی، هزینه سرمایه، اختلافات آژانس

عنوان فارسی : مالکیت سهامداران و هزینه سرمایه

عنوان انگلیسی : Employee stock ownership and the cost of capital

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0275531916304524چکیده انگلیسی
This paper investigates the relationship between employee stock ownership and the cost of capital, the main determinant of shareholder value creation computed through economic value added (EVA). By reducing agency conflicts within the firm, we hypothesize that employee share ownership reduces the firm’s cost of capital by affecting its two components, i.e. the cost of equity and the cost of debt. We test this hypothesis in France, a leading country in terms of employee ownership, based on a panel of the 120 largest listed companies for the 2000–2011 period. We find: (i) no significant relationship between employee stock ownership and the cost of equity; (ii) a negative curvilinear relationship between employee stock ownership and the cost of debt; (ii) a negative curvilinear relationship between employee stock ownership and the weighted average cost of capital. These results suggest debtholders regard ESO as positive as long it is moderate because it shifts risk from them to employees and that this effect is still perceptible in the weighted average cost of capital.

چکیده فارسی
این مقاله رابطه بین مالکیت سهامداران کارکنان و هزینه سرمایه را ، که تعیین کننده اصلی ایجاد ارزش سهام است ، از طریق ارزش افزوده اقتصادی (EVA)محاسبه شده تعیین می کند. با کاهش درگیری های آژانس درون شرکت، ما فرض می کنیم که مالکیت سهم کارکنان، هزینه های سرمایه شرکت را با تاثیر بر دو جزء آن، یعنی هزینه عدالت و هزینه بدهی، کاهش می دهد. ما این فرضیه را در فرانسه، کشور پیشرو در خصوص مالکیت کارکنان، بر اساس یک گروه 120 نفره در بزرگترین شرکت های فهرست شده در دوره 2000-2011 بررسی می کنیم. ما می بینیم: (i) هیچ رابطه معنی داری بین مالکیت سهامداران کارکنان و هزینه های عدالت وجود ندارد؛ (ii) رابطه منفی بین مالکیت سهامداران کارکنان و هزینه بدهی؛ (ii) رابطه منفي بين مالكيت سهامداران كاركنان و هزينه سرمايه گذاري شده با ميانگين وجود دارد . این نتایج نشان می دهد که بدهکارها تا زمانیکه متوسط ​​هستند ESO را مثبت می دانند زیرا آنها از کارشان به سمت کارکنان منتقل می شوند و این اثر هنوز هم در میانگین هزینه سرمایه قابل مشاهده است.

موضوعات مقاله