رضایت کارکنان از عوامل احتمالی: بررسی نقش سازگاری شغلی

Elsevier تومان 19,000
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
9
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
52
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Career adaptability Retention factors Career opportunities Training and development opportunities Job characteristics Work–life balance
کلمات کلیدی :
سازگاری شغلی، عوامل حفظ، فرصت های شغلی، فرصت های آموزشی و توسعه، ویژگی های شغلی، تعادل کار و زندگی
عنوان فارسی :

رضایت کارکنان از عوامل احتمالی: بررسی نقش سازگاری شغلی

عنوان انگلیسی :

Employees’ satisfaction with retention factors: Exploring the role of career adaptability

ژورنال :
Journal of Vocational Behavior
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001879115000548
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jvb.2015.04.012
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 52

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Career adaptability Retention factors Career opportunities Training and development opportunities Job characteristics Work–life balance

کلمات کلیدی : سازگاری شغلی، عوامل حفظ، فرصت های شغلی، فرصت های آموزشی و توسعه، ویژگی های شغلی، تعادل کار و زندگی

عنوان فارسی : رضایت کارکنان از عوامل احتمالی: بررسی نقش سازگاری شغلی

عنوان انگلیسی : Employees’ satisfaction with retention factors: Exploring the role of career adaptability

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001879115000548چکیده انگلیسی
Given the rising concerns about staff retention and the increased importance attached to individuals' career adaptability, the present paper explored how career adaptability relates to employees' satisfaction with factors that organizations regard important for their retention. A canonical correlation analysis was conducted on a sample of 321 employees in a South African automotive industry. The results showed that career adaptability, especially career concern, significantly explained the participants' level of satisfaction with their experiences of the career opportunities, work–life balance, training and development opportunities and characteristics of the jobs offered by the company. The study findings suggest that employees' career concerns, goals and plans and how these relate to retention practices are important for retaining them. Black and white participants also differed significantly regarding the variables. This study extends prior research on career adaptability by adding insights about the usefulness of the construct in the retention context.

چکیده فارسی
با توجه به افزایش نگرانی در مورد نگهداری کارکنان و افزایش اهمیت انطباق پذیری شغلی افراد، مقاله حاضر به بررسی اینکه چگونه سازگاری شغلی مربوط به رضایت کارکنان از عوامل است که سازمان ها برای حفظ آنها اهمیت دارند. تجزیه و تحلیل همبستگی کانونی بر روی نمونه ای از 321 کارمند صنعت خودروسازی آفریقای جنوبی انجام شد. نتایج نشان داد که سازگاری شغلی، به ویژه نگرانی های شغلی، میزان رضایت کارکنان را از تجربیات خود در مورد فرصت های شغلی، تعادل کار و زندگی، فرصت های آموزشی و فرصت های توسعه و ویژگی های شغلی ارائه شده توسط این شرکت مشخص می کند. یافته های تحقیق نشان می دهد که نگرانی ها، اهداف و برنامه های شغلی کارکنان و نحوه ارتباط آنها با روش های نگهداری برای حفظ آنها مهم است. شرکت کنندگان سیاه و سفید نیز به طور قابل توجهی در مورد متغیرها متفاوت بودند. این مطالعه تحقیق قبلی در مورد سازگاری شغلی را با افزودن بینش درباره سودمندی ساختار در زمینه نگهداری گسترش می دهد.

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی

تومان 19,000