آگاهی از وضعیت را با مدیریت رویداد زنجیره تامین فعال کنید

Elsevier
سال انتشار :
2018
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
18
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
64
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Supply chain management; Supply chain event management; Situation awareness; Event processing
کلمات کلیدی :
مدیریت زنجیره تامین،مدیریت رویداد زنجیره تامین،آگاهی وضعیت،پردازش رویداد
عنوان فارسی :

آگاهی از وضعیت را با مدیریت رویداد زنجیره تامین فعال کنید

عنوان انگلیسی :

Enabling situation awareness with supply chain event management

ژورنال :
Expert Systems with Applications
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417417306887
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.eswa.2017.10.013
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2018

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 17

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 64

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Supply chain management; Supply chain event management; Situation awareness; Event processing

کلمات کلیدی : مدیریت زنجیره تامین،مدیریت رویداد زنجیره تامین،آگاهی وضعیت،پردازش رویداد

عنوان فارسی : آگاهی از وضعیت را با مدیریت رویداد زنجیره تامین فعال کنید

عنوان انگلیسی : Enabling situation awareness with supply chain event management

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417417306887چکیده انگلیسی
Supply chain event management exploits synergies between IT and logistics and refers to the set of methods and technologies used to efficiently integrate events from all actors and processes of the supply chain. In the context of supply chain event management, we examine how events can be used to leverage situation awareness. In our approach, situation awareness is facilitated by providing the capability to detect situations, which are represented as correlations between simple events, complex events and supply chain objects (e.g., suppliers, 3PL companies, retailers and material resources). We introduce a two-phase event correlation method which first correlates simple events into complex events and then events with supply chain objects. We describe how the proposed model has been implemented in a software framework and we conduct evaluation tests to examine its situation detection capabilities.

چکیده فارسی
مدیریت رویداد زنجیره تامین از همکاری بین فناوری اطلاعات و تدارکات استفاده می کند و به مجموعه ای از روش ها و فن آوری های مورد استفاده برای انعطاف پذیری رویدادها از همه کارکنان و فرایندهای زنجیره تامین اشاره دارد. در زمینه مدیریت رویداد زنجیره تأمین، ما بررسی می کنیم که چگونه رویدادها می توانند مورد استفاده قرار گیرند تا آگاهی از وضعیت را ارتقا دهند. در رویکرد ما، آگاهی از وضعیت، با فراهم کردن توانایی برای تشخیص شرایط، که به عنوان ارتباط بین رویدادهای ساده، رویدادهای پیچیده و اشیاء زنجیره تامین (به عنوان مثال، تامین کنندگان، شرکت های 3PL، خرده فروشان و منابع مادی)، بیان می شود، تسهیل می شود. ما یک روش همبستگی رویدادی دو مرحلهای را معرفی میکنیم که اولا رویدادهای ساده را به رویدادهای پیچیده و سپس حوادث با اشیاء زنجیره تامین مرتبط میکند. ما شرح می دهیم که چگونه مدل پیشنهادی در یک چارچوب نرم افزاری اجرا شده است و ما تست های ارزیابی را برای بررسی قابلیت های تشخیص وضعیت آن انجام می دهیم.

موضوعات مقاله