رشد اقتصادی سه ماهۀ پایانی سال و بازده مورد انتظار متفاوت زمانی

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
19
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
76
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
End-of-the-year (fourth quarter) economic growth Expected returns Surplus consumption ratio Consumer confidence
کلمات کلیدی :
رشد اقتصادی پایان سال (سه ماهه آخر)؛ بازده مورد انتظار؛ نسبت مصرف مازاد؛ اطمینان مصرف‌کننده
عنوان فارسی :

رشد اقتصادی سه ماهۀ پایانی سال و بازده مورد انتظار متفاوت زمانی

عنوان انگلیسی :

End-of-the-year economic growth and time-varying expected returns

ژورنال :
Journal of Financial Economics
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304405X14001810
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2014.08.006
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 18

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 76

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : End-of-the-year (fourth quarter) economic growth Expected returns Surplus consumption ratio Consumer confidence

کلمات کلیدی : رشد اقتصادی پایان سال (سه ماهه آخر)؛ بازده مورد انتظار؛ نسبت مصرف مازاد؛ اطمینان مصرف‌کننده

عنوان فارسی : رشد اقتصادی سه ماهۀ پایانی سال و بازده مورد انتظار متفاوت زمانی

عنوان انگلیسی : End-of-the-year economic growth and time-varying expected returns

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304405X14001810چکیده انگلیسی
We show that macroeconomic growth at the end of the year (fourth quarter or December) strongly influences expected returns on risky financial assets, whereas economic growth during the rest of the year does not. We find this pattern for many different asset classes, across different time periods, and for US and international data. We also show that movements in the surplus consumption ratio of Campbell and Cochrane (1999), a theoretically well-founded measure of time-varying risk aversion linked to macroeconomic growth, influence expected returns stronger during the fourth quarter than the other quarters of the year. Our findings suggest that expected returns, risk aversion, and economic growth are particularly related at the end of the year, when we also expect consumers׳ portfolio adjustments to be concentrated.

چکیده فارسی
ما نشان می‌دهیم که رشد اقتصاد کلان در پایان سال (سه ماهه پایانی یا دسامبر) به شدت بر بازده مورد انتظار ما از لحاظ دارایی‌های مالی مخاطره‌آمیز تاثیر می‌گذارد، در حالی که رشد اقتصادی در بقیه ماههای سال چندان نیست. ما این الگو را برای بسیاری از طبقات دارایی مختلف در دوره‌های زمانی متفاوت و برای داده‌های بین‌المللی و ایالات متحده آمریکا پیدا می‌کنیم. همچنین نشان می‌دهیم که جنبش‌ها در نسبت مصرف مازاد کمپبل و کوکران (Campbell and Cochrane) (1999)، که به لحاظ نظری معیار محقق‌شدۀ از ریسک‌گریزی متغیر زمانی و مرتبط با رشد اقتصاد کلان است، تاثیر بیشتری بر بازده مورد انتظار در طول سه ماهه پایان سال نسبت به سایر ماههای سال دارد. یافته‌های ما نشان می‌دهند که بازده مورد انتظار، ریسک‌گریزی و رشد اقتصادی به بازه زمانی انتهای سال، زمانی که انتظار تحقق تعدیل پورتفولیوی مصرف‌کننده را داریم، مربوط باشد.

موضوعات مقاله